Aktuaalset
 
Avaleht
Rae vallast
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Dokumendid
Saada kiri foorumi pidajale


Rae valla virtuaaltuur


Rae valla tutvustus

Kuidas sai alguse raekodaniku foorum?

 

15 aastat tagasi ei olnud sotsiaalmeedia internetis kuigi laialt levinud. Olid küll online kommentaariumid, kuid kohapõhine internetiarutelu oli tõeliselt lapsekingades. Mõningates valdades oli kodulehtedel erinevaid võimalusi oma arvamuse avaldamiseks, aga need olid siiski suhteliselt aruteluvaesed. Rae vald oli siinkohal erinev. Sarnaselt mõne teisegi vallaga oli ka Rae valla kodulehele sätitud foorumikeskkond. Erinevus seisnes just inimeste poolt selle keskkonna kasutamises. Arutelud olid elavad, juhiti tähelepanu kitsaskohtadele, pakuti lahendusi. Palju sai tähelepanu planeeringute teemad. Vallaametnikud ise ei kasutanud kogukonnaga suhtlemiseks enda poolt tekitatud kanalit. Mõni volikogu liige vaid arutles kaasa. 2002 aasta valimiste järgselt valiti mind revisjonikomisjoni esimeheks ja seega kasutasin foorumit nii revisjoniteemade tutvustamiseks, aga andsin ka ülevaateid volikogu istungitelt. Kriitika oli valus ja puudutas vallavõimu (vallavanem oli reformierakonnast) ja see viis valla kodukal oleva foorumi sulgemiseni. Põhjendati isegi Päevalehes[1] seda sulgemise otsust ja põhiliseks oli, et arutlejad rõvetsevad ?! Ilmselt loodeti, et foorumi sulgemine lahendab joonelt kõik probleemid. Aga võta näpust, kogukond oli juba harjunud selle sotsiaalmeedia vormiga, sest sealt sai teada ka sellest, millele Rae Sõnumites ruumi ei jätkunud. Ja nii loodigi MTÜ Raekodanik ja see MTÜ lõi uue foorumi, mida nüüdseks on juba 15 aastat üleval pidanud. Foorumi avalugu selgitas samuti foorumi loomise tagamaid[2].


e-demokraatiast ettekanne 2005  

Poliitiline tegevus rae vallas 1989-2005

1989-2005 valimistel kandideerinute nimekiri ja tulemus

Vallavanema aruanne

Aruanne "Mälupildid"

Aruanne "Lood, mida Rae Sõnumitest ei leia"

CV


statistika