Aktuaalset
 
Avaleht
Rae vallast
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Dokumendid
Saada kiri foorumi pidajale


Rae valla virtuaaltuur


Avalik foorum: vastused teemale
Lisa uus teema
Teema: Madis Sariku vastamised küsimustele
Teemat alustas:
uuringu uurija 08. märtsil 2022 kell 16:49:56
21.12.2012 sai Rae vallavalitsus kaks (2) lihtsat küsimust:

1) Paluks Rae vallal selgitada, miks vald leiab, et 28.08.2020. esitatud kirjale võib vastamata jätta aga 12.04.2021. tuleks kirja kommenteerida?

2) Paluks Rae vallal ka selgitada, miks vald pidevalt kopeerib olemasolevaid kirju ja püüab igasse midagi olemasolevat lisada ning kirja kunstlikult pikendada?Vastas Madis Sarik järgnevalt:

Esitasite Rae Vallavalitsusele ja Andmekaitse Inspektsioonile 21.12.2021 ühise kirja (lisa 1). Seega lisame oma vastuskirja koopiasse Andmekaitse Inspektsiooni. Olete enda kirjas esimese lausena märkinud, et „Käesolev menetlus on algatatud seoses Tallinna Halduskohtus oleva menetluse 3-21-2010 raames.“.

Esitasite Tallinna Halduskohtule kaebuse Rae valla kohustamiseks selgitustaotlustes esitatud küsimustele sisuliselt vastama. Kohus võttis 04.10.2021 määrusega teie kaebuse menetlusse ja kohustas vastustajat ehk Rae valda esitama vastuse kaebusele koos asjakohaste dokumentidega hiljemalt 11.11.2021. Rae vald on tähtaegselt
kaebusele koos asjakohaste dokumentidega vastanud. Kohtumenetlus on hetkel pooleli. Kohtumenetlust juhib ja korraldab kohus. Kohus ei ole Rae valda täiendavalt millekski kohustanud.
Küsimusele, millele vastust soovisite, oleme vastanud 20.12.2021 järgnevalt: „lasteaiaõpetajate instrueerimise eest vastutab lasteaed ning Rae Vallavalitsus lasteaiaõpetajatele sedasorti korraldusi ja juhiseid ei jaga.“
Küsimustele, mis olete suunanud Andmekaitse Inspektsioonile, saab vastata üksnes
Andmekaitse Inspektsioon.
Palume Teil meie poole pöördumistel keskenduda küsimustele, mis omavad tähtsust teie
laste huvide tagamisel praegu, laste praegust olukorda silmas pidades.

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Madis Sarik
vallavanem


Kas keegi vallaelanikest on suuteline mulle näitama, kus on küsimuste vastused?
Kas Rae vallas käibki niimoodi, et vallavanem kopeerib mingi suvalise jutu kuskilt maha, allkirjastab digitaalselt ja kinnitab., et küsimused on vastatud?
 
Kommenteeri seda teemat
Vastus: Madis Sariku vastamised küsimustele
Vastas:
uuringu uurija 09. märtsil 2022 kell 10:02:20
Madis Sarik kirjutas Andmekaitse inspektsioonile, et Rae vald suutis esitatud küsimustele vastata 5 päeva enne, kui küsimused Rae valda jõudsid.

Rae vald omad suurepärast tuleviku tehnoloogiat ja see tehnoloogia on paju edasi arenenud, kuna:

Madis Sarik kirjutas Halduskohtusse, et Rae vald suutis küsimustele vastata 10 kuud enne, kui küsimused Rae valda jõudsid.

Rae valla esindajad Maidla Talvik ja Helle Semmel ei suutnud kohtus selgitada, kuidas sellised asjad Rae vallas juhtusid!

Ei saa aru, kas Rae vallavanem Madis Sarik ei kontrolli üldsegi, kuhu ta oma allkirja paneb või on tõesti tuleviku tehnoloogia Rae vallas kasutusel......

Praegusel äreval ajal vajaks ka Kaitseministeerium sellist ennustuse tehnoloogiat.
Vastus: Madis Sariku vastamised küsimustele
Vastas:
? 09. märtsil 2022 kell 11:45:13
kogu sellest loost võib arusaada - et vaidlus peaks toimuma meie kohtu(-te) tegevusest, tegevusetusest
Vastus: Madis Sariku vastamised küsimustele
Vastas:
uuringu uurija 10. märtsil 2022 kell 01:04:52
Jah, kogu jutt käib, et näidata kui alatult käituvad Rae vallaametnikud inimeste küsimustele vastamisel. Valetamine ja petmine.

Haldukohus natuke tegeleb aga kohtunik on saamatu, mis saamatu. Kohtunik saab kuupalka ning teda ei huvita tulemus.

Ega polegi muud võimalust kui kirjavahetus avalikustada ja loota, et vallarahvas enam poolearulisi vallavalitsusse ei valiks.
Vastus: Madis Sariku vastamised küsimustele
Vastas:
uur 10. märtsil 2022 kell 06:36:08
Kuna Eesti riik on rakendanud Andmekitse süsteemi, lasteaedades ja koolides on lubatud integreerida teistele teadmata pooletoobiseid , erikoolide hulk on kadunud praktiliselt - on loomulikult nii vägivaldsust sündivate ja juba täisealiste hulgas, seega ka ametnike hulgas ühel hetkel. Edasi nad on uurijaiks tehnikumist võrsudes või ülikoolist kohtumõistjad, võib olla nad ei vastutagi enam millegi eest. Kindlasti on mõjutanud osal arvamust nutis elamine(lakkumine)=like(laigit... matuseid, jms.), see näitab ju ajuehitust, samuti kanepi ja põsktubaka mõju ajule... Siinkohal on näide, kus suitsupakil on laps ja suits on näpuvahel= see peaks suitsu ohtlikkust aga laps näeb seda pakki kui midagi huvitavat.... Väljamõtleja aju on olnud samasugune nagu too reklaam oli - Kui suppi ei söö, saad peksa....
Seega pole vaja enam millegi üle imestada. Uus aju näide on, et vähe et tuuakse Ukrainast peremehetuid loomi Eestisse, uhkusega märgitakse - võtsime Poolast ka veel lisaks - täidame varjupaikasid , nagu veel vähe oleks .....
Vastus: Madis Sariku vastamised küsimustele
Vastas:
uuringu uurija 11. märtsil 2022 kell 20:00:32
Ei ole vaja kaugele minna, vallavalitsuses imelikke küll ja küll.
Helistades mõnda riigiasutusse, siis imelikul kombel on telefonidele vastajateks võetud inimesed, kes on suutelised 4 lauseks:

Mina ei tea midagi.
Ühendada ei saa.
Kedagi ei ole.
Saadke e-kiri.

Saadad e-kirja, 30 päeva hiljem saad nii imeliku vastukirja, mis ei kattu üldsegi sinu küsimusega. Siis veel ülbitsetakse.

Ja sellistele poolearulistele tuleb maksumaksja arvel palka maksta...

Meeldejääv näide oli Andmekaitse inspektsiooni kommentaar: "Meie ei saa seadust täita, kuna Justiitsministeerium annab liiga vähe raha."Vastus: Madis Sariku vastamised küsimustele
Vastas:
ja-jah 12. märtsil 2022 kell 12:05:12
Optimist. Kus seda poolt aju vallamajas kohtasid?
Vastus: Lumekoristusest Rae vallas
Vastas:
Heigo 13. märtsil 2022 kell 20:18:20
Kultuurimaja poolel leiad täitsa asjalikke inimesi, kuigi katus on ühine vallamajaga.
statistika