Aktuaalset
 
Avaleht
Rae vallast
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Dokumendid
Saada kiri foorumi pidajale


Rae valla virtuaaltuur


Avalik foorum: vastused teemale
Lisa uus teema
Teema: Erakorraline istung volikogu esimehele Tõnis Kõivule umbusalduse avaldamiseks
Teemat alustas:
Raivo Uukkivi 08. oktoobril 2021 kell 08:24:10

2017 aasta valimistel valitud volikogu koosseisu viimane istung.

Istung ei ole korraline istung. Tegemist on volikogu liikmete poolt kokku kutsutud istungiga, mille ainsaks päevakorra punktiks on volikogu esimehele Tõnis Kõivule umbusalduse avaldamine.

Andsime avalduse umbusalduse algatamiseks 21.septembril toimunud korralisel (viimasel) istungil. Avalduse tekstiga saab tutvuda käesoleva kirjatüki lisas.

Minult on küsitud, et miks? On selge, et see algatus ei lõppe umbusaldamisega? Tegelikult oskavad algatajad ise ka numbreid lugeda ja loomulikult teavad sedagi, et umbusaldust enamuse volikogu liikmete poolt ei järgne. See on ka põhjuseks miks pole sarnast algatust mandaadiperioodi sees teinud. Kuigi põhjuseid on volikogu esimees oma erapooliku suhtumise või pealiskaudse suhtumisega andnud mitmel korral.

Käesoleva algatuse mõte on siiski deklaratiivne seisukoha avaldamine, millega anname teada, et volikogu esimees pole juhtinud volikogu häid tavasid (tihti ka kirja pandud regulatsioone) järgides. On üks läbiv teema, mis iseloomustab eelöeldut. Selleks on mäng revisjonikomisjoniga. Ja põhjuseks (nagu Kõiv ise on seletanud) pole mitte mingi neljanda liikme valimises ebaõnnestumine vaid hea poliitilise tava eiramine kus järelevalve komisjoni ei panda juhtima koalitsiooni (loe: kontrollitava) esindajat. Hea poliitiline (ka demokraatlik) tava on, et sellist komisjoni juhib vähemuse esindaja. Ja see esindaja, kelle opositsioon nimetab. Seda käitumist ei ole Kõiv suutnud omaks võtta ja just see on põhjuseks talle umbusalduse avaldamiseks.

Tähelepanu peab juhtima veel asjaolule, et Kõiv siiski pole kindel, et mõni tema kamraad ei väärata ja seega kutsuti kummaliselt covid 19 viiruse kolmanda laine ajal kokku füüsiline istung. Füüsilisel istungil saab hoida tegevuse terava pilgu all, distantsilt äkki keegi ikka vajutab poolt nuppu. Tegemist avaliku hääletusega, seega poleks üldse vaja rahvast ühte ruumi kokku ajada. Näitab seegi volikogu esimehe ebakompetentsust. Loodan, et mõni koalitsiooni esindaja otsustab siiski ka väljendada oma rahulolematust.
Rae Vallavolikogule


Jüris, 21. septembril 2021

Avaldus umbusalduse algatamiseks Rae vallavolikogu esimehele Tõnis Kõivule


Käesolevale avaldusele allakirjutanud leiavad, et Tõnis Kõiv ei ole saanud volikogu töö korraldamisega hakkama. Etteheiteid on mitmeid, kuid üheks olulisimaks puudujäägiks on volikogu poolt vallavalitsuse üle teostatava järelevalve takistamine.

Ei pea vist rõhutama, et volikogu töö juhtimise alla kuulub muuhulgas järelevalvet teostava komisjoni töö tagamine. Tagamise defineerime siinkohal – toimiva (suutelise ja teotahtelise) komisjonikoosseisu kokku panemine. Revisjonikomisjon on volikogu töö oluline instrument, mis hea tava kohaselt antakse juhtida opositsiooni esindajale. Seda on võimalik teha vaid koalitsiooni ja opositsiooni koostöös. Koostööks on siinkohal, et opositsioon ütleb oma kandidaadid ja koalitsioon aktsepteerib need. Mitte nii, et koalitsioon valib opositsiooni seltskonnast temale sobiva ja nõuab, et ka opositsioon seda valikut toetaks. Paraku on volikogu esimees enda jaoks mõiste „hea tava“ just viimase skeemi kohaselt lahti mõtestanud ja püüdnud seda dikteerida ka opositsioonile.

Eeltoodut teades saame järeldada, et volikogu esimees ei ole suutnud tagada, kogu tema poolt volikogu juhtimise aja jooksul, demokraatliku hea tava järgimist. Nii on „juhtinud“ komisjoni koalitsiooni esindaja(d) ja sisulise, seaduses ning valla põhimääruses ette antud tegevuste tegemise asemel on tehtud kõik, et järelevalve toimingud oleksid pidurdatud ja volikogu poolt vastu võetud tööplaanid jääksid täitmata.

Kõike eelnevat arvestades ja tuginedes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §46 lõikele 1 teeme ettepaneku Rae vallavolikogu esimehe Tõnis Kõivu umbusaldamiseks põhjusel, et ta pole suutnud tagada töövõimelise revisjonikomisjoni moodustamist ja seega on takistanud volikogu poolset järelevalvet vallavalitsuse tegevuse üle. Vastavalt Rae valla põhimääruse §21 lõikele 4 teeme ettepaneku kutsuda kokku volikogu istung umbusaldushääletuse läbi viimiseks 08.10.2021


Raul Siem Meelis Rosenfeld

Indrek Uuemaa Oleg Tšubarov

Velor Viitak Margus Valgma

Raivo Uukkivi


 
Kommenteeri seda teemat
Vastus: Erakorraline istung volikogu esimehele Tõnis Kõivule umbusalduse avaldamiseks
Vastas:
Raivo Uukkivi 08. oktoobril 2021 kell 22:20:46
Läkski nii nagu arvasime. Tulemus oli küll 7 umbusaldamise poolt ja 5 vastu, kuid see üleolek ei maksa miskit. Umbusaldamisel on vaja volikogu kooseisu poolt häälte enamust. Seega meil 13 poolt häält.

Aga kõigest järjepanu. Enne istungi ametlikku algust oli ikka vaba mikrofoni rubriik. Sõna võttis poliitikaga lõpparvet tegev Indrek Uuemaa ja taunis Agu Laiuse laimavaid sõnavõtte sotsmeedias.

Seejärel küsisin Laiuselt, kes istungit juhatas, et miks koroona kolmanda laine tingimustes otsustati teha füüsiline istung? Umbusalduse hääletus on avalik ja seega võiks seda ka üle interneti teha. Laius ütles, et tema otsustas ja lihtsalt tahtis, et inimesed saaksid olla silmsides. Naljakas tundub küll, aga mis teha . Ja siis hakkasime pihta. Mina selgitasin veelkord umbusaldamise põhjuseid. Meie avaldus oli küll põhjalik, aga tundub, et umbusaldatav ei saanud sellest eelmisel korral aru või siis viis sihiku oma sotsmeedia kommentaarides meelega muule. Seega püüdsin aeglaselt ja selgelt uuesti. Kui umbusaldatav hakkas oma seisukohta esitama, siis tundus, et mina olin ikka rääkinud ilma asjata, sest selgitused, mis umbusaldatava suust esile tulid, olid ikka sootuks teisel teemal. Huvitavamaks läks küsimuste voorus. Neid esitati umbusaldajatele kui ka umbusaldatavale. Need küsimused olid seinast seina ja läksid vahe peal ka teemast kaugele. Mina nt sain teada, et mõni vennike on istunud volikogus 4 aastat ja ei taipa siiani, mis asi see volikogu on ja mida teeb.
Huvitav oli seegi, et Isamaa esindajad olid kõik kohal, aga ei teinud piiksugi. Miks nad tulid, sellest aru ei saagi, sest nagu eespool ütlesin, loevad ainult poolt hääled. Selline see viimane istung sai, üks lihtne hääletus, aga juttu jätkus kauemaks.
Vastus: Erakorraline istung volikogu esimehele Tõnis Kõivule umbusalduse avaldamiseks
Vastas:
mnjah 10. oktoobril 2021 kell 00:47:22
Täielikult elimineeritud Revisjonikomisjon
korruptsioon 9-l eri tasandil
Riiklik karistamatus või kui saabki keegi pihta, siis
jätkab süsteemis vari (Gutmann)- või poolvariisikuna(Kasemaa)..
Tagakiusmised, mätsimised ja mis kõik veel.

Venamaa 100 a tagasi aga pisut kaasaegsemas võtmes.
Vastus: Erakorraline istung volikogu esimehele Tõnis Kõivule umbusalduse avaldamiseks
Vastas:
valija 10. oktoobril 2021 kell 13:55:54
eks revisjoni küsimuses ole ka Isamaa osa, vastasel juhul ju koalitsiooni teine pool ei saaks nii toimetada.
..................
Kui vaadata praeguseid uute valimiste programme - ei ole eakatele mingit tähelepanu loota reformilt ega isamaalastelt
statistika