Aktuaalset
 
Avaleht
Rae vallast
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Dokumendid
Saada kiri foorumi pidajale


Rae valla virtuaaltuur


Avalik foorum: vastused teemale
Lisa uus teema
Teema: Volikogu istung 17.11.2020
Teemat alustas:
Raivo Uukkivi 18. novembril 2020 kell 10:09:35
Väike kokkuvõte eilsest istungist http://www.raekodanik.ee/downl...
 
Kommenteeri seda teemat
Vastus: Volikogu istung 17.11.2020
Vastas:
Toomas 20. novembril 2020 kell 14:16:00
Tegelikult väga huvitav informatsioon.

Mis moodi on lämmatatud igasugune kontroll reformarite riisumitegevuse
üle ja mis moodi jätkuvalt irvitatakse, (aga natuke kartlikult) opositsiooni üle..
Ajalukku väge hea materjal.
Tulevikus saab seda vist kokku võtta sõnadega - "Kuidas pime kommunismiaeg ühes eesti vallas ikkagi edasi elas", ehkki ümberringi oli ammu vabadus ja demokraatia..

Kõiv... see on see, kes oma endise tööandja paljaks riisus?
Vastus: Volikogu istung 17.11.2020
Vastas:
kahju 21. novembril 2020 kell 17:31:56
huvitav, et Rae vallas toimuvat ei valgusta EKRE ja meedia, samas tehakse ülevabariigiliselt(ka ülemaailmselt) pr.M.Reps suurimaks kulutajaks kodanike arvelt ja nüüd isegi feministid ja Pärnu naiskodanike eest võitlejad on vait - ei ühtki sõna kaitseks.
See on võrdluseks kui räpane võib olla poliitika. Unustatakse riigi rahadega autode liisimised,jms.äriettevõtete juhtide poolt kaaperdamised, kes meedias jagavad siis arvamusi- kuidas teine on, vale.

Muuseas, 16.11.2020 oli Sallivuse päev , millele järgnesid ülemõistuse käitumine ja nii toimib (ei toimi) riiklus?
Vastus: Volikogu istung 17.11.2020
Vastas:
Tanel Tammela 02. detsembril 2020 kell 11:33:57
Kuna valetamine, kui selline, on ränk süüdistus, pean vastama. Eratee ehitamiseks ehitusseadustiku järgi, ei ole tarvis esitada ehitusloa taotlust või ehitisteatist. Kui vald hakkab teed üle võtma, ongi variant teha seda tagant järgi. Rahastamisotsuse tegi vallavalitsus/volikogu 2020 sügisel, mil tee oli juba valminud. Seega ebaseaduslikku teed ei olnud, samuti ei hakanud keegi teabenõude järgi tegutsema.
Vastus: Volikogu istung 17.11.2020
Vastas:
sven 02. detsembril 2020 kell 14:33:57
Tanel,
majanduskomisjonis arutelul ei ole kõik lugejad viibinud, samas oli komisjonis ettepanekuid Raivolt, kuidas võiks lahendada antut ja edaspidi välistada valesti arusaamist või vale. Saada vallale parim.
Samasuguseid ettepanekuid tegi Raivo ka Rae koolimaja krt. kohta ning nt. selles osas oli ka komisjonis Võrklaev jmt. koos siinkirjutajaga teisel arvamusel.

*Vale ja valetamine on 2 erinevat tähendust. Kuidas täpselt volikogus esitati, on ühe volikogu liikme poolt avaldatult. Teisi avaldusvorme pole, sest Rae vald ei ole lubatut täitnud(Agu Laius on niikaua olnud , peaks mäletama- Volikogu istungid pidid saama 15 aastat või rohkem tagasi valla veebis nähtavaks. Ansip on ju koos Ilvesega turritanud kõigile e-riigist ja Rae vallas oleks ju siis kõik selge ja kõigile- või polegi see oluline?). Tuletab meelde ühe mehe kauaaegne ringlus ja sellega seoses EKP, millise juhtorgani NLKP eesotsas olnud Bre¸nev jäi alla oma staa¸iga:)

Tänase Covid perioodil - oleks Rae vald mitte oma õigustatud võlga võtmisega paremal teel, kui täidaks seemnemütsi ja kunagise Tartu "kongresmani" tänast ütlust e-riigist, hoopis parema kodanikuühiskonna ja vabakonna teel teatud erakonna poolt hüütud: oleme läbipaistvad ,- valimisega. Vähemasti jääks mulje, et Jääkeldris ikka arutati omal ajal peale haukamise ka asjalikku(hiljem meedias pigem kirjutati, et palju oli kordust ja täna on meedia ka unustanud tollase parkinsoni).

Kasutan juhust, ta pole ammu midagi arvanud siin(tavaliselt arvas minu kirjutiste kohta:)) ja soovin eraldi hr.Vain´ile - rahulikku Adventti!

Loomulikult,
mõnusat Jõulukuud kõigile, tervist koguda värskes õhus!

Vastus: Volikogu istung 17.11.2020
Vastas:
Raivo Uukkivi 02. detsembril 2020 kell 22:31:20
Tanel, mulle tundub see selgitus ikka väga pliiatsist imetuna. Mai kuus oli juba läbirääkimised tee remondi toetamiseks, seega avaliku raha paigutamiseks. See iseenesest andis juba sisendi seda objekti vaadelda kui ehitusluba ja kasutusluba eeldavana. Veel enam aga selles kontekstis, et tee taheti juba siis üle võtta. Seega otsige seal paremaid põhjendusi. Momendil jääb ikka selline vassimise maik mann.
Vastus: Volikogu istung 17.11.2020
Vastas:
Raivo Uukkivi 03. detsembril 2020 kell 08:29:31
Saabusid vastused istungil esitatud arupärimistele. Pigem ei hakkaks kommenteerima :). Eriti ebaseadusliku aia ehitust. Kui siis nii palju, et omanik pole seadustamist algatanud, aga ilmselt pole ka vald teinud jõupingutusi ebaseadsliku ehitise rohevööndist kõrvaldamiseks. Ja nii jääbki :).
Vastused ise on siin

1. Sporditegevuse sponsorid http://www.raekodanik.ee/downl...

2. Jäätmejaamas isiku tuvastamisest http://www.raekodanik.ee/downl...

3. Ebaseaduslikult püstitatud aiast http://www.raekodanik.ee/downl...
Vastus: Volikogu istung 17.11.2020
Vastas:
huvitav oleks teada 03. detsembril 2020 kell 08:56:15
Tanel Tammela, viita ehitusseadustiku konkreetsele sättele.
mina leidsin sellise: § 101. Ehitusteatis ja ehitusluba
(1) Tee ehitamiseks esitatakse ehitusteatis kohaliku omavalitsuse üksusele või annab kohaliku omavalitsuse üksus ehitusloa.

(2) Riigitee ehitamiseks esitatakse ehitusteatis Maanteeametile või annab Maanteeamet ehitusloa.

(3) Kui tee ehitatakse koos teiste teega funktsionaalselt koos toimivate ehitistega, siis võib tee ehitusloa andja ühitada antavate ehituslubade menetlused.

Vastus: Volikogu istung 17.11.2020
Vastas:
Jan 10. detsembril 2020 kell 09:54:31
Tere,
Siin veel üks vastus Tanelile. Esitasin foorumis "jurist aitab" eratee ehituse kohta ja selline vastus:
"Ehitusloa kohustus tuleneb ehitusseadustikust ja selle lisast 1. https://www.riigiteataja.ee/ak... ... 102020.pdf#
Lisa 1 kohaselt on nii avalikult kasutatav tee kui ka avalikkusele ligipääsetava eratee püstitamine, rajamine, paigaldamine kui ka laiendamine ehitusloakohustusega tegevused. Ehitusluba on nõutav ka avalikult kasutatava tee ümberehituseks. Kui aga tegemist on avalikkusele ligipääsetava
erateega, piisab ehitusteatise esitamisest. Vaid tee remontimiseks ehk selle osa asendamiseks samaväärsega puuduvad ehitusteatise või ehitusloa esitamise kohustus.
Ehitusseadustikust tulenevate nõuete eiramisel, sealhulgas nõutava ehitusloa või -teatise esitamata jätmisel, on ehitis tõepoolest ebaseaduslik".

Peaks olema vähemalt esitatud ehitusteatis. Seda polnud tehtud. Tee oli välja ehitatud, toetuse otsus tehtud ja ainult pärast esitatud ehitusloa taotlus. Vallavalitsus erandas finantstoetust ebaseaduslikule ehitusele. Teiseks, tahaks teada millisele (nimi) teele oli erandatud ca 2000 EUR 2019 aastal.
statistika