Aktuaalset
 
Avaleht
Rae vallast
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Dokumendid
Saada kiri foorumi pidajale


Rae valla virtuaaltuur


Avalik foorum: vastused teemale
Lisa uus teema
Teema: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Teemat alustas:
sven 13. jaanuaril 2020 kell 21:35:46
Tänasel koosviibimisel tööplaani pandud täiendavalt järgmised teemad:

Veebruar -ELVESO AS - vesi, kanal., põhjendatud hinnad, elekter, nende arengukava järgsed arendamised jne.

Märts - Valla kultuurimaja tegevused ja suunad -


Aprill - Kinnisvara, arengute suunad planeeringuis, kergteed jne. -


Küsimused võib esitada siia(osa inimesi ei soovi isikustada), Jaanuari viimaseks päevaks(vajalik selekteerimiseks, ühtlustamiseks), edastatakse komisjonile
 
Kommenteeri seda teemat
Vastus: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Vastas:
Jan 21. jaanuaril 2020 kell 11:43:28
Järgmised küsimused:
1. Pajupea tee. Millal toimub pikendus ja laiendus Arulüla teeni, kergliikluse tee Pajupea tee kõrval. Selle tee osatähtsus iga aastaga suureneb: uued arendused. öiikluskoormus suureneb,lastel pole võimalik ohutult minna/sõita jalgrattaga Jürisse/Lagedile et kohtuda sõpradega või külastada huviringe jne.
2. DP järelvalve. Kuidas see toimub, kus saab näha millised on probleemid DP-ga jne.
Vallal puudub ülevaade vanade DP kohta. Mind jätkuvalt huvitrab DP0074, vastu võetud 18.06.2002, olukord tee ehitamise kohta. Vald ei tunnista oma poolt tegemata tööd, KOV on DP algataja. Polnud sõlmitud lepingud arendajaga tee ehitamise kohuste üle andmiseks, pole määratud tee statust DP-s. Valla poolt pakkutav lahendus, et 50% tee ehitamisest panustavad elenikud on ka eva õigkane, kuna Andreksi DP elanikud panustasid 25%. Miks on selline ebavõrdsus ? Teiseks, miks elanikud peavad maksma kinni KOV vead või kellegi tegemata töö ?
Vastus: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Vastas:
Heigo 21. jaanuaril 2020 kell 15:37:10
Kuidas edeneb Rae vallal VÄIKE-PEETRI külaseltsilt ülesvõetud tänavate omandamine?
Kelgumäe, Tähnase ja Kraavipealse.
Paberite järgi on tänavad valla omandis, kuid tegelikult veel ikka ei ole.
Vastus: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Vastas:
Elvira 23. jaanuaril 2020 kell 02:17:36
Rae vallas on kergteid rajatud ja vahel kaootiliselt , mis viivad nime järgi kohale ja tegelikkuses mitte.
Tallinn on alustanud ja lõpetab juulis 2020 Viljandi mnt.-Järvevana kergtee, viimase lõigu , plaanil
https://tpji-my.sharepoint.com...
Kuidas on Rae vald oma Ülemiste "tuulutusraja" ühendada soovinud ja lisaks Jüri suuna= Lehmja viadukti alt läbitulles,Cliki juurest mööda, otse Viljandi mnt. suunale saamiseks. Ei saa ju vaid trammi ootel elada?
Kuidas on Tallinnaga ühendusi kergteedele, läbirääkimisi peetud?
Antud plaanil on Ülemiste järve poole koheselt Rae valla piir ja endine EMV miiniladu:) ja gaasitrassi läbijooksu koht, millise juurde on Järveküla poolsele osale rajatud kinnisasju. Või lahendab Rae vald alguse osa ise ja lõpuosa Väike-Ringtee raames, kuid seni tahavad ju ka mitte koerakusetajad lihtsalt ratastel , nt.Nõmmele või Mustamäele, Rocca-al-Mare suunale jne.
Ülemiste -Peetripark I etapp läheb maksma Rae vallale 1246000.- eur ja Nordecon, leping võib ka kallineda.... Leping sõlmiti 03.jaan.2020.a. (pühadejärgse peaga:)) https://riigihanked.riik.ee/rh...
Võrdluseks Tallinna teeprojekt maksab 4* vähem:) (ehitus toimub nii Ülemiste j. kui raudtee kõrval eritingimustes.
Kui veel Peetri pargi II etapp tuleb.....
Rae valla hangetes pole või on raskesti leitav, maa-ala jooniseid planeeringu kohta

Ja mis iseloomustab Peetri parki - sama odav?! khttps://riigihanked.riik.ee/r... Nordeconiga sõlmitud lepe Kindluse kooli planeeringuks-ehituseks(tegeli... hind selgub peale allhangete lepinguid?) ja valmimiskohustusega 31.04.2021.a., hinnaga 1383000.-eur
https://riigihanked.riik.ee/rh...

Sellise Ülemiste pargi asemel võinuks algselt teha Jüris asjad korda - nt. asfaltteerida vajadus,tänavalgustus- kuhu pole lubatut 25 aasta jooksul saadud või vajab väljavahetamist- postid, Perearstikeskuse ja tulevase Vallamaja(praegu määratud hind 3500000.- eur) esine plats võinuks aada libedate kivide alla elektrikütte, kasvõi toodetud osaliselt lisamoodulitega katuselt Ultravioleti paneelidelt(mis on odavam kui talitööd 3-4 kuu jooksul hankena või valla palgal olijad). Olgu märgitud, et Peetri park on siis I ja II etapp ehk kokku samapalju kui uus Vallamaja:) .....

Lisamärkena võib teemasse märkida, et nt. Tallinnas on kohustus arendajal,ehitajal, töövõtjal kasutada vähemalt II klassi tunnistusega Arboristi puude ülevaatuseks ja korrastamiseks.
Mitmenda klassi oma meie Lehmja tammiku laasija oli - eelmine kord ja seekord? tegemist Looduskaitselise ja Muinsusobjektiga registris.


Vastus: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Vastas:
Jan 23. jaanuaril 2020 kell 09:42:26
DP elluviimise kohta.
Kuna DP elluviimine toimub kehtivate seaduste alusek, siis viimase 15 aastat jooksul on tehtud mitu muudatusi (vähemalt PES->EhS->PlanS). Olen uurinud MKM kuidas peab käituma KOV, kui võetakse uued seadused. Vastus oli, et KOV peab üle vaatama DP ja vajadusel tegema muudatused (kooskõlastama kehtiva seadusega). Kas Rae Vallas see toimub ? Minu teada mitte.
Riigikontroll oma aruandes 31.10.2014 "Kinnisvaraarendajatele üle
antud kohustuste täitmine kohalikes omavalitsustes" rõhutas seda ja andis soovitusi parandamiseks Rae Vallale ja mainis aruandes:
42. Kohalik omavalitsus peab iga detailplaneeringu elluviimisega seotud kohustusi üle andes siiski arvestama, et tegu on tema kohustusega tagada elanikele juurdepääs oma kodule ja muud kommunikatsioonid. Kui lepingupartnerit mingil põhjusel ühel hetkel enam ei ole ning vajalikud teed ja tehnorajatised on rajamata, ei vabasta see omavalitsust oma kohustuse täitmisest, s.t tal tuleb ikkagi tagada vajalike teede ja trasside väljaehitamine.
43. Hiljemalt selleks ajaks, kui kohalik omavalitsus hakkab arendusalal väljastama elamutele ehituslube, peaks tulevastele elanikele vajalike kommunikatsioonide rajamisega seonduv üheselt selge olema. See tähendab, et kui mingil põhjusel on selleks hetkeks kommunikatsioonid veel rajamata, on suure tõenäosusega teede ja trasside ehitamine jäänud omavalitsuse kanda ning tal peavad olema oma strateegiadokumentides planeeritud selged kulutused nende rajamiseks
Kuidas Rae Vald täidab Riigikontrolli soovitusi ? Huvitavad konkredsed tegevused, mitte nagu endine vallavanem ütles, inimestel peab hakkame põlema tulleke, kui ostavad krundid kus puuduvad kommunikatsioonid, ehk vald pole süüdi, kui midagi puudu. Vald ise kehtestab DP, ehk vastutab selle eest, kuidas toimub DP elluviimine. Kui tekivad elanikitel küsimused, siis vallavalitsuse vastused on sihilikult ekslikud ja kui midagi ei meeldi - pöörduge kohtu poole. Kas Vallal on palju raha, et käia kohtus ? Nii kasutakse minu maksumaksja raha ??
Vastus: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Vastas:
Jan´ile ja teistele 27. jaanuaril 2020 kell 20:48:53
Jan,
sinu märkele lisaks, et peale Pajupea tee-Tuuleväljalt Aruküla teele läbimurdes, on tähtis arengusuunis piirkonnale ja pääsule, sest Lagedi ühenduse on pärssinud nüüd nö.Jüri suunale - Ringtee laiendus,kus vald ei seisnud hea liikluse lahendamisel. See Tuulevälja ühendus oleks võinud olla nt. Maanteedeameti kohustisena rajada...
Teiseks, kuna normaalne ühendus puudub just Kopli-Kadaka küla suunalt ja Tuuleväljalt(kasvav arendus,planeeringud,suvilate ümberehitused)ja miks ka mitte Pajupealt Tallinna suunale(ka Tartu), peaks olema nö. ühistranpordi raames TUULEVÄLJA raudteepeatus, kus vähemasti 4....5 korda päevas peaks rong peatuma mõlemas suunas, kus oleks autoparkla ja rattaparkla.Kellaajad peaksid olema tööle ja tagasi arvestuses. Rong läbib õnneks Tallinna suunal kogu Tallinna ja mugavus.
Mida peaks Kopli-Kadaka küla poolt veel tegema- Tall.Linnuvabriku kanalate juurest otsetee avada Maardu mõisa suunale. See oli varem ja seoses kanade katkuga, suleti see tee(see on aga Rae valla maa!) aga see on hr.Karm(on ju teadlik) poolt piirijooniste arutlusel Lagedi detailpl. ju näha ja mida Lagedi rahvas arutas. Miks Lagedi omad nii vait sellepoolest? Tee oleks oluline kergteena pääsuks Maardu-Kostivere-Jägala karstile ja joale, sisuliselt Neeme. Miks selliseid asju ei kaaluta, kas tegemist tõesti ainult mobiilisööjatega ,äpid-äpud või ainult autoga perselohistajad?
Kõik ootavad trammi? Tramm aga ei jõua Lagedile ja Jürisse ehk või siis 10...15 aastat hiljem:), kui mitte arvestada- et tramm on, see on Raivol.
Vastus: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Vastas:
Jan 30. jaanuaril 2020 kell 13:04:28
Lisan juurde. Olen täiesti nõus sellega, et vald pannustab ainult ühele piirkonnake - Peetri, Järveküla. Sellega tekkib ebavõrdlus. Lagedi, Vaida ja teised tunnevad ennast ebavõrdselt. Kuidas Kadaka, Tuulevälja küla elanikud saavad linna või Jürisse sõita, kui pudub auto ? Kas peab sõitma Talinna ja sealt ümber istuma, et tagasi sõitma Jürise ? Ühistransport on teine suur probleem vallas.
Vastus: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Vastas:
Sven 30. jaanuaril 2020 kell 22:14:09
Jan´ile lisades, et Seli küla pool on ka arengut ja Urvaste suunal - ka neil oleks võimalus otse üle Tuulevälja pääseda Lagedile ning nt. selle Linnuvabriku lautade tagant tee olemasolul või Lagedi-Loo kaudu Maardu, Maardu sadamasse ja Viimsi suunale saada - väga suur tööandjate piirkond ... , vastasel juhul sõidetakse läbi J Ü R I ja Jüri on umbes , sest Aruküla suund ei pääse samuti otse , ka Raasiku ei pääse otse - sest samasugune idiootne lugu - suleti peale Lagedi ka Kostivere väljasõit. Täna on kahjuks vallas lastud planeerida kogu liiklus Jürisse, milline oli veel viimati Raivo U. ajal prioriteediks , vähendada transiiti. Riigigümna lisandudes , on oodata ca 500 sõiduki lisandumist juba nö. päevas topelt siiberdajaid. Maanteedeametiga on projektid piirkondlikult tänaseks lahendatud halvasti! Vallamaja ehitamine edaspidi Perearstikeskuse kõrvale , toob ka vallamajja tulijad - topelt kogu aleviku südamikus siiberdama(täna on Aleviku teelt ka ümbersõidu tee olemas ja kõiki ei huvitagi , mis toimub sealses piirkonnas, siis tekib sundtuulutus. Miks planeeritakse mõttetuid ristlusi? Võib olla olid seemnemütsis aganad?:)
Vastus: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Vastas:
Sven 07. veebruaril 2020 kell 11:26:02
ELVESO AS teemaks on siis ainult 20000 elanikuga vallas minu küsimused , justkui oleks ma volikogu liige ja rahva poolt valitud.Teiste küsimusi pole päevakorda laekunud.
http://www.raekodanik.ee/downl...
Segaduse välistamiseks ei lisanud siia mustandit, milliste materjalide läbitöötamisel ja tegelikkuses küsimused tekkisid.
Samas on veel üks dokument, millise järgi päris täpselt polegi arusaadav , mitu katlamaja meil küttepiirkonnas on vallal või osalusega või hinna kujunemisel, hinnad ju kinnitab Konkurentsiamet. Kas on siis 1, 2, 3 või rohkem, katlamaju? Jüri kaugküttepiirkond on poolestunud kui aatom. Kes on osanikud ?

Rae Vallavolikogu 20.12.2016 otsusega nr 179 kehtestatud
Rae valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava
aastateks 2016 – 2026 täiendamine

Järgnev töö on allkirjastatud Ülo Kask poolt detsembri lõpul, 2019.a. seega värske lugu.
OÜ Pilvero
Rae valla soojusmajanduse arengukava
(aastateks 2016 – 2026) täiendus
Põrguvälja kaugküttepiirkondVastus: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Vastas:
Sven 12. veebruaril 2020 kell 17:56:54
Majanduskomisjonis selgus 10.02.2020.a. Põrguvälja soojuse tootja ettekande põhjal parim soov - väiksem arv tarbijaid ja suuremal hajaasustusel on võimeline tootma soojust hakkepuiduga 42.- EUR Mega. ELVESO AS hinda me teame. Antud firma analüüsiva töö oli kokkupannud sama mees, teadur-prof. , kes varem ka ELVESO AS. Trassikaod on ka Põrguvälja ettevõtjal väiksemad kui ELVESO AS-viimane on rekkinud eelisoleeritud torudega juba ammu trassid Jüris.
ELVESO AS teema - see oli huvitav, vastust polnud eelesitatud küsimustele , kuigi Kodala oli samuti esitanud lisaküsimusi. Juhataja vastas lühidalt - elektrihind on temal madal koos võrguteenusega , selgust ei saanud ka miks on vaja Musta alajaama taga hoida võrku rendis enda käes 7 suurt elamut(kodanik ei saa paketti valida ja otse arveldada) ja lasteaed. Vee ja kanal. leping olevat lõppenud detsembris Tallinna Vesi ettevõttega, uued hinnad kooskõlastamisel .... - langevad? Ikkagi on mingi osa ka Jüri rekitud(!)(mujal uued trassid arendajalt) mingit infiltreeruvat vett(kuivendamine?).... hinnas. Komisjoni liige G. esitas küsimuse avariitelefoni töötamise(mittetöötamise näitega) küsitavuses, samas oli enne Laius teinud naljaks Orgmetsa küsimistikus -Elveso tööaja kellaajad - aga see ongi oluline, mil peab vastama 24/7 telefon - seega vaidluse ärahoidmiseks ei hakanud ka tekitama probleemi - kui põikpäisus on roll ja ja minul isiklikud küsimused! Seega võivad lugejad ja valla kodanikud arvata siis - siinkirjutaja küsimustik oli siis komisjoniliikmena - isiklik arvamus. Täname siis - tõesti, ülejäänud valla elanikud , peale kellega olin vestelnud , tundub olevad aganais. Kodala küsimustiku, arvamuse kohta - ei väljendatud eriti, poliitiliselt äkki pole sobiv tülli minna.... , arvstades edaspidist.
ELVESO AS juhatajad on vahetunud ja põhiliikmed seal , peaksid mäletama 1*aastas ELVESO AS infopäevi kõigis küsimustes, juhataja aga nimetas lühidalt seda ja armulikult - ei saa aru, milleks sellist veetšeet oleks vaja, tema maja uksed on valla ! Seega, võite minna jutule. Üks nüanss on - nii võib üks ja sama küsimus olla jutujärge ootajail ja erineva vastusega:) .
kokkuvõttena - antud ELVESO AS küsimustik vastatakse veebruari lõpuks kõikidele küsimustele majanduskomisjonile-liikmetele...
Kodala esitatu ELVESO AS -le ja majanduskomisjonile ,saab ülespanna foorumisse -foorumi toimetaja, ilmselt see piirkond oleks ka huvitatud ja teisedki valla kodanikud. Teisel juhul, kui majanduskomisjoni protokoll sisaldab vastust ja esitatut.

Vastus: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Vastas:
Sven 19. veebruaril 2020 kell 18:18:57
Vastus ELVESO AS poolt , paindumatult paindlik.
http://www.raekodanik.ee/downl...Vastus: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Vastas:
Sven 19. veebruaril 2020 kell 22:31:56
Lisame siis veeproovi
http://www.raekodanik.ee/downl...

Kuna majanduskomisjoni istungi protokollis oleks pidanud komisjoni liikmete küsimused ka teistelt peale siinkirjutaja -siis kahjuks ei olnud, ja vastuseid pole siis samuti. Seepärast on oslaiselt eelmises lõimes ELVESO AS vastus siinkirjutajale pisut moel , teeme ära.
Võtsin vaevaks ja otsisin selle 4000.- , mida ei leidnud juhataja ning viitan - tõenäoliselt peaks juhataja oma arengukava teadma või tema abilised
https://www.rae.ee/documents/8...
ja veel vastuseks ELVESO AS juhatajale, ei hakka mõttetult vaidlema, samuti ei hakka kirjavahetust pidama läbi valla.... Lugege ise dokumente- need tehakse, et selle alusel püstitatud ülesannetele saada rahastust!?!
Selles dokumendis on tabelis 10.1 mustvalgel kirjas ja eraldajaks Rae vald. Aluseks on võetud Rae valla sama perioodi arengukava. Vaadake tabelit, näete - teavet on juba alustatud :) ja kui pole alustatud , siis miks ?!:)
http://www.raekodanik.ee/downl...
St., et Teabepäevad on ettenähtud. Juhataja aga imestagu edasi. Kui siinkirjutaja midagi ütleb , siis on ta selle ka leidnud ja aja raiskamise peaksite kinnimaksma kui te ise tea, mida olete paberile pannud.
Teiseks - kliendisõbralikkuse mõiste oli ühene ka komisjoni istungil viidatud - tehke oma arvemajandus korda - st. ärge solkige arveid erinevate teiste teenuste arvetest kliendi saldona kokku-elekter pole kanalisatsioon ja vesi pole soojus! Kui tahate puterdamise asemel midagi esitada, siis esitage eraldi kvartali kokkuvõtted. Pealegi teie majandamises pole need tulud -kulud eraldi reana näidatud , seda teile selgitati samuti.
ELVESO AS võiks häbeneda oma "vargust" , kus soojatrassi renoveerimise käigus lõigati vana trass läbi ja nõuti uut liitumist, väljaehitamist elamu omanikelt. Samas oli ELVESO AS võimekus jõuda oma suure projektijuhiga uue trassiga mitte 3 sissekäiku soojasõlme , vaid 2 sissekäiku:) - see on ülim insenerharidus ja edasi pidite joogivee sisendi tooma samuti maja keskpaigast, raha ilmselt sealt KiK või ..., kus teil oli, kuid trass ei valminudki! Ehk teeksite nüüd oma häbenemisega selle asja korda ? Ja mitte elamu raha eest. Las see teenetplaadi mees tuleb vaatab samuti pealt. Sellised pressimised, isegi veemõõdusõlme väljaehitamisele seisite vastu. Vahet pole , kes selle maine kujundas. Naabermaja juhatuse liige töötades nö.valla palgal sel ajal, oli vait kui hiir ja sai paar koormat mulda kaevatud majataguse silumiseks ja peale seda unustas toetada ELVESO AS kordapanekut jätkuvalt. Ühe asja unustas veel ELVESO AS - soojatorustiku rajamise teistele kinnistutele läbi antud elamu kinnistu(uus trass!), tulnuks kooskõlastada KÜ ÜK, mitte juhatuse üheliikmelise allkirjaga. See on täna teie risk.
On olnud üks vallavanem hr.Klaar ja ELVESO juhataja hr.Sibrits, kes osa sitta veel eelnevast osast kordapanid, see oli kus ELVESO tahtis omastada suurima hulga raha inimeste ettemaksust ja õnneks saadi tagasi, aastaid pidasin lahinguid- 1999-2003/4.
Niikaua kuni te olete Teatrimaskiga, jääte te kaugeks.
Huvitav on lugeda vastusest - te ei tohi teenust osutada sibipütiga , päris nii see lugu pole , milline on km vahe kohustuslik selle rahastuse põhiselt? Et kui 100 km eemal on keegi , siis peab suurima valla ja kodanike arvuga majapidamised tellima sealt ja maksma tohutuid kulusid?(kas lasteaed, kool, vallamaja jms. tellivad mujalt vajadusel või saavad tasuta teenuse teil? Siis ostke munitsipaaltsistern.
Kuna majanduskomisjonis Agu L. on öelnud, et vanu asju ei saa rääkida - just siit põhjused algavadki, on lastud ühel ettevõttel "ülesõita".
Hea põhjendus on romu kohta biopuhastis..... See on, TIPP.

Vastus: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Vastas:
sven 07. märtsil 2020 kell 21:15:26
Lisame ühe vanema dokumendi, mille kirjutas ELVESO AS ametnik , iseloomustab pisut. Kirjutaja läks tööle mujale sama tööd tegema.
http://www.raekodanik.ee/downl...
Vastus: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Vastas:
Hamlet 27. aprillil 2020 kell 22:06:26
Et ELVESO AS piirkonna trassi veeproov on imelik mikroskoopiliselt, rekitud värk.
Aga rekitud on ka kanalisatsiooni trasse. Kas siin olev trass on rekitud, suletud või teenindava iseloomuga T 29(Laste 6) suunal Tõrukese poole, nö. peatrassile Musta suunale?
Sellisel moel on ohtlik , igal juhul. Valges ja pimedas, lapsele ja täiskasvanule.
Loodetavasti ELVESO AS juht ja Agu Laius saavad oma sõnad tagasi võtta - .... ta ei saa ju aru , mida räägib.
Saab küll ja selleks ka pilt! Haukuge teine kord.
http://www.raekodanik.ee/downl...

Vastus: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Vastas:
Jan 08. juulil 2020 kell 09:34:46
Kas toimuvad majanduskomisjonis ärakuulamised, mis puudutavad planeeringuid ?
Vastus: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Vastas:
presidendi jääkeldrist kaasamine 08. juulil 2020 kell 10:48:05
kahjuks enamus asju ilmselt on juba paika pandud koalitsiooni poolt , planeeringud jõuavad faasis - kus järgmisel päeval juba volikokku kinnitamisele ja isegi kui majanduskomisjonis opositsiooni tekib, volikogus muutub häälteenamus ikkagi koalitsiooni poolt määravaks. Olgu see maa müük, vms.
Detailplaneering(üld, muutused) kogu valla osas, peaks läbima kõikides külaseltsides arutelu kohapeal ning siis lisaks väljapandult veel vähemalt 1 kuu vallamajas enne komisjonidele esitamist.
Praegu on ju näha avaldatud dokumentides, et Keskkonnamõjude hindamist ei toimugi -pole vajalik, Ülemiste veehaardes?!, rohealas(ka Rohelistelt pole ettepanekuid kuulda....) jne.
Näiteks, kuidas toimub Lagedi suletud prügimäe kohustuslik ja lubatud seire-tulemused, pidi olema pidev ....(piirkonna kaevud nt.)
Valla planeeringu esimene arutelu -Peetris, see näitas alustamist valest otsast - norm. oleks olnud -Vaida,Urvaste,Patika,Aaviku,P... Kopli, Kadaka ning nn.Lagedi teinepool
Ülejäänud osas on nagunii nööbi külge pintsakut õmmeldud ehk üldplaneering jääb tolles piirkonnas vaid ükskord kinnitada juba olemasolevate uuendustega
Vastus: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Vastas:
presidendi jääkeldrist kaasamine 08. juulil 2020 kell 10:48:05
kahjuks enamus asju ilmselt on juba paika pandud koalitsiooni poolt , planeeringud jõuavad faasis - kus järgmisel päeval juba volikokku kinnitamisele ja isegi kui majanduskomisjonis opositsiooni tekib, volikogus muutub häälteenamus ikkagi koalitsiooni poolt määravaks. Olgu see maa müük, vms.
Detailplaneering(üld, muutused) kogu valla osas, peaks läbima kõikides külaseltsides arutelu kohapeal ning siis lisaks väljapandult veel vähemalt 1 kuu vallamajas enne komisjonidele esitamist.
Praegu on ju näha avaldatud dokumentides, et Keskkonnamõjude hindamist ei toimugi -pole vajalik, Ülemiste veehaardes?!, rohealas(ka Rohelistelt pole ettepanekuid kuulda....) jne.
Näiteks, kuidas toimub Lagedi suletud prügimäe kohustuslik ja lubatud seire-tulemused, pidi olema pidev ....(piirkonna kaevud nt.)
Valla planeeringu esimene arutelu -Peetris, see näitas alustamist valest otsast - norm. oleks olnud -Vaida,Urvaste,Patika,Aaviku,P... Kopli, Kadaka ning nn.Lagedi teinepool
Ülejäänud osas on nagunii nööbi külge pintsakut õmmeldud ehk üldplaneering jääb tolles piirkonnas vaid ükskord kinnitada juba olemasolevate uuendustega
Vastus: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Vastas:
Raivo Uukkivi 08. juulil 2020 kell 12:39:45
Planeeringud on keskkonnakomisjoni pädevus
Vastus: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Vastas:
Sven 08. juulil 2020 kell 18:10:03
jah, nagu Raivo märkis , nii on. Tänane ajaleht toob aga huvitava loo just planeeringuist ja märgib ära ka rae valla innovatiivsuse, millise omalajal alustas Isamaaliidust pr.Kulbas , Peetri-Mõigu kandis. Pigem siis Peetri, Järveküla piirkond.
Loo kirjutaja on märkinud kuidas Maaeluministeerium on aastakümneid püüdnud olla oma poliitilistest määrajatest püüdlik ja pole õnnestunud....
Oleks vaja hinnata maa, boniteet , kõlbelisus jms., mis annab väärtuse. Tegelikult oli see ENSV teadurite poolt väga hästi tehtud ja kõik olemas. On hämatud ja rikutud maa. Kogu huumus ja kuivendus-niisutussüsteemid on rikutud. Ajalehe järgi on sellist maadki Rae vallas 1000 ha ringis.
Lumehelbekesed rohelistena ja sinistena:) , asuvad nüüd päästma , mida pole enam võimalik päästa. Tegu on tehtud.
teine küsimus on artikklis, et tegemist on väärtuslikuima kui maavara- seda mulda on arendajad müünud ja vedanud ja seganud ....saades pappi. Samas aga need poliitikud lõugavad kui eerikupasunad, kuidas nad põllumeeste poolel on ja rohelised - kuidas maailm nälgib.... Kliima soojeneb ja jaheneb, puid mahavõttes samaarvugi ei istuta tagasi. Linnud, loomad kaovad, lisaks valgusreostus ja stress- kõik aina pildistavad ja kaebavad - The Monkeys Planet
Lugege artikklit süviti
https://epl.delfi.ee/kliima/ke...

Olen sellest jamast siin foorumis varem puudutanud ja kunagi kui Albin väga reform ei olnud , siis sõitsime temapoolt kaasakutsutult Assaku kandis ja märkisime maid, millised peaksid jääma põllumajanduse reserviks ,nö. puhvriks linna ja maa vahel. Täna seda puhvrit pole.
Ametnikud ei vastuta ja mõistuses puudub ühiskondlik arusaam, analüüsimine.
Vastus: Jan Gebruk
Vastas:
Jan 15. juulil 2020 kell 16:02:48
Kui nüüd planeeringud on keskkonnakomisjoni pädevus, millal nendel toimuvad ärakuulamised ja kuidas nendele esitada küsimused.

Vastus: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Vastas:
Sven 13. oktoobril 2020 kell 14:08:23
Komisjoni juhib Agu Laius. Viimasel, eilsel istungil vaga mahukate teemade puhul kolas Agult hea? soovitus - kodutoo on tegemata ja samas ta teab,et sellistes teemades teeb ettekanded valla finantsist hr. Keerma ning oleneb tema selgitustest nii kysimine kui mone rea osas selgituse palumine,sest koik ju peaks protokollitama. Tegevus edasiseks volikogule ei peaks soltuma koal. voi opos.soovidest vaid parim valla kodanikele ja ka juurtega valla kodanikele(yle 25 aasta vallas panustanuile).

Vaida inimestele teadmiseks Agu vastusest - sonastus ligilahedane: hiljuti kohtusin Vaidas inimestega ja nende arvamuse jargi on Vaida piirkond rahul oma no. mitteaktiivse piirkonnaga ja sailiva kodurahuga.
Seega on teil koik hasti ja lisas sellele ka Riigikogu liige Vorklaev,et Vaida on saanud viimasel ajal palju,palju.

Lagedi kandist vaga ei raagita ja nii eelarve strateegias pole ka selgust Tuulevalja- Arukyla tee otseyhendusest,samas arengustrateegias arutelul Jyri Gymnas. oli vajadust toetav, tulemus - yhes strateegiasplaneeritakse ja teises mitte.
Pohikulud on ikka Peetri suunal.

Kuna komisjonis maarab kysimuste suuna Agu,pole voimalik teemadega kaudselt seonduvat kysida, muutud ullikeseks.
Sai siis vahetult enne algust kysitud , miks arakuulamised pole jatkunud,millised planeeriti ja uut plaani ei algatatud sygisperioodiks.Kel on siis kodutoo tegemata?
Pohjendus oli Agul mottetu - Covid on seganud ara....
Rae valla voimalused erisuuruses komisjoni tooks,vajadusel, on olemas saale piisavalt saavutamaks distantsi ning pole pohjendus. Vajadusel saab ka teha pikema istungi voi vajadusel ka mitu komisjoni istungit. Paevagraafikute tihedus ,teise viitena - pole samuti pohjendatud- ei ole vaja siis koikjal raakida, vajadusest osaleda(teenida) kas koikjal noukogudes,komisjonides jne.

Seekordsel istungil tuli valja,et uue kooli kaivitamine ,Kindluse,toi vajaduse 230000.- ja lisa busside avamise,samuti olemasolevate opilasliinide muudatuse.
Tekkis kysimus,kas maal 3 km ei suuda lumehelbekeste helbed kaia jala voi jalgrattaga. Lisaks lumehelbekesed on ju olnud Roheliikumise propageerijad. Veelgi enam, selliste liinide vajadus on tekkinud ebaselge arenduse tagajarjel- elurajoonidesse pidanuks nende lumehlbekeste jaoks arvestama peatanavad,kus Avalikud bussiliinid oleksid kaigus. Tana peetakse Rae valla noorenenud suunda aluseks, samas vorreldakse Tallinnaga proportsioone ja seega vananemise jarel tekivad rajoonid,kus pole kilomeetrite viisi bussiliine ja tanavad ei voimalda avada,samas on lumehelbekesed muutunud voimetuks mobiili loustas hoida ning džiipe juhtida....Helbekesed lahkuvad mujale. Tallinnas on tana ka lahkumistendents,mittesugugi Rae valda- soovitakse infrastruktuuri,samas ka looduslikku vaikust.

Vordluseks toome Vaida ja Lagedi perearsti sulgemise kohapeal,samuti ligipaasu puudumine voi Avaliku liini puudumine, ka muu voimalus toob tundide raiskamise, haiguse kande(kui kasutada osaliselt opilasliine?!) .
Mis puudub lisaks - Vaida,Lagedi,Kurna-Uuesalu,Ass... piirkonnas puudub esma-igapaevase vajaduse jaoks nouetekohane kaubandus. Kas nende piirkondade arendustel on vald sissekirjutanud oma maade voi riigimaade lunastamisel arendustekssellisele mottele,milline kujundaks mitte ainult piirkonna mainet ,vaid ka on tanasel paeval yks olulisemaid aluseid maale kolimisel,arengul.
Tundub,et meil on EP(OMNIVA) ajud , kes nt. raagivad postipunktide ebarentaablusest ning postkastide arakorjamisest(viimati Tallinna, Rocca...keskuses toimunu voi Magitralis ja uuesti Sopruse pst..elumaja all avades). Selle naite toin seeparast,et Agu raagib kodutoost - samas on see teema peegeldav nii isamma kui reformi poolset lammutamist ehk siis pritsitud tubli too tegijaist - paneku,tombe ja toukajate kantide loojad,teiste unarusse jatmine.
Valimised on kiirelt lahenemas. Mis on tahtis,kas yle 3000000.- maksev uus vallamaja, yhendamata piirkonnad ÜT -ga, Jyri Perearstikeskuses fysioteraapia arendamine ja ruumi ju on, Lagedi ja Vaida perearstid ikka esmased tegevused saavad kohapeal esitada jms.esmavajadused kohapeal.
Mis puudutab Vaida kooli laiendust-rekkimist,et seda pidevalt nyyd naiteks tuuakse- peaks lisama sinna nime ilmselt - Uuemaa ja Uukkivi ,sai see alguse siis strateegias. Aga praegu sellise 1 naitega pole ju motet hiilata tanastel juhtidel.....

Niisama yks mote - kas Revisjonikomisjon ja Innovatsioonikomisjon on saanud tuurid yles?
Pisut ka huumorit:
Uutel valimistel praegune koalitsiooni vallas opositsiooni jaab, siis Revisjonikomisjonile lisaks saaks luua Mälukomisjoni ja molemad erak. varskendaksid yksteist varem tehtust,kirjutades aruanded.
1 2
statistika