Aktuaalset
 
Avaleht
Rae vallast
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Dokumendid
Saada kiri foorumi pidajale


Rae valla virtuaaltuur


Avalik foorum: vastused teemale
Lisa uus teema
Teema: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Teemat alustas:
sven 13. jaanuaril 2020 kell 21:35:46
Tänasel koosviibimisel tööplaani pandud täiendavalt järgmised teemad:

Veebruar -ELVESO AS - vesi, kanal., põhjendatud hinnad, elekter, nende arengukava järgsed arendamised jne.

Märts - Valla kultuurimaja tegevused ja suunad -


Aprill - Kinnisvara, arengute suunad planeeringuis, kergteed jne. -


Küsimused võib esitada siia(osa inimesi ei soovi isikustada), Jaanuari viimaseks päevaks(vajalik selekteerimiseks, ühtlustamiseks), edastatakse komisjonile
 
Kommenteeri seda teemat
Vastus: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Vastas:
Jan 21. jaanuaril 2020 kell 11:43:28
Järgmised küsimused:
1. Pajupea tee. Millal toimub pikendus ja laiendus Arulüla teeni, kergliikluse tee Pajupea tee kõrval. Selle tee osatähtsus iga aastaga suureneb: uued arendused. öiikluskoormus suureneb,lastel pole võimalik ohutult minna/sõita jalgrattaga Jürisse/Lagedile et kohtuda sõpradega või külastada huviringe jne.
2. DP järelvalve. Kuidas see toimub, kus saab näha millised on probleemid DP-ga jne.
Vallal puudub ülevaade vanade DP kohta. Mind jätkuvalt huvitrab DP0074, vastu võetud 18.06.2002, olukord tee ehitamise kohta. Vald ei tunnista oma poolt tegemata tööd, KOV on DP algataja. Polnud sõlmitud lepingud arendajaga tee ehitamise kohuste üle andmiseks, pole määratud tee statust DP-s. Valla poolt pakkutav lahendus, et 50% tee ehitamisest panustavad elenikud on ka eva õigkane, kuna Andreksi DP elanikud panustasid 25%. Miks on selline ebavõrdsus ? Teiseks, miks elanikud peavad maksma kinni KOV vead või kellegi tegemata töö ?
Vastus: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Vastas:
Heigo 21. jaanuaril 2020 kell 15:37:10
Kuidas edeneb Rae vallal VÄIKE-PEETRI külaseltsilt ülesvõetud tänavate omandamine?
Kelgumäe, Tähnase ja Kraavipealse.
Paberite järgi on tänavad valla omandis, kuid tegelikult veel ikka ei ole.
Vastus: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Vastas:
Elvira 23. jaanuaril 2020 kell 02:17:36
Rae vallas on kergteid rajatud ja vahel kaootiliselt , mis viivad nime järgi kohale ja tegelikkuses mitte.
Tallinn on alustanud ja lõpetab juulis 2020 Viljandi mnt.-Järvevana kergtee, viimase lõigu , plaanil
https://tpji-my.sharepoint.com...
Kuidas on Rae vald oma Ülemiste "tuulutusraja" ühendada soovinud ja lisaks Jüri suuna= Lehmja viadukti alt läbitulles,Cliki juurest mööda, otse Viljandi mnt. suunale saamiseks. Ei saa ju vaid trammi ootel elada?
Kuidas on Tallinnaga ühendusi kergteedele, läbirääkimisi peetud?
Antud plaanil on Ülemiste järve poole koheselt Rae valla piir ja endine EMV miiniladu:) ja gaasitrassi läbijooksu koht, millise juurde on Järveküla poolsele osale rajatud kinnisasju. Või lahendab Rae vald alguse osa ise ja lõpuosa Väike-Ringtee raames, kuid seni tahavad ju ka mitte koerakusetajad lihtsalt ratastel , nt.Nõmmele või Mustamäele, Rocca-al-Mare suunale jne.
Ülemiste -Peetripark I etapp läheb maksma Rae vallale 1246000.- eur ja Nordecon, leping võib ka kallineda.... Leping sõlmiti 03.jaan.2020.a. (pühadejärgse peaga:)) https://riigihanked.riik.ee/rh...
Võrdluseks Tallinna teeprojekt maksab 4* vähem:) (ehitus toimub nii Ülemiste j. kui raudtee kõrval eritingimustes.
Kui veel Peetri pargi II etapp tuleb.....
Rae valla hangetes pole või on raskesti leitav, maa-ala jooniseid planeeringu kohta

Ja mis iseloomustab Peetri parki - sama odav?! khttps://riigihanked.riik.ee/r... Nordeconiga sõlmitud lepe Kindluse kooli planeeringuks-ehituseks(tegeli... hind selgub peale allhangete lepinguid?) ja valmimiskohustusega 31.04.2021.a., hinnaga 1383000.-eur
https://riigihanked.riik.ee/rh...

Sellise Ülemiste pargi asemel võinuks algselt teha Jüris asjad korda - nt. asfaltteerida vajadus,tänavalgustus- kuhu pole lubatut 25 aasta jooksul saadud või vajab väljavahetamist- postid, Perearstikeskuse ja tulevase Vallamaja(praegu määratud hind 3500000.- eur) esine plats võinuks aada libedate kivide alla elektrikütte, kasvõi toodetud osaliselt lisamoodulitega katuselt Ultravioleti paneelidelt(mis on odavam kui talitööd 3-4 kuu jooksul hankena või valla palgal olijad). Olgu märgitud, et Peetri park on siis I ja II etapp ehk kokku samapalju kui uus Vallamaja:) .....

Lisamärkena võib teemasse märkida, et nt. Tallinnas on kohustus arendajal,ehitajal, töövõtjal kasutada vähemalt II klassi tunnistusega Arboristi puude ülevaatuseks ja korrastamiseks.
Mitmenda klassi oma meie Lehmja tammiku laasija oli - eelmine kord ja seekord? tegemist Looduskaitselise ja Muinsusobjektiga registris.


Vastus: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Vastas:
Jan 23. jaanuaril 2020 kell 09:42:26
DP elluviimise kohta.
Kuna DP elluviimine toimub kehtivate seaduste alusek, siis viimase 15 aastat jooksul on tehtud mitu muudatusi (vähemalt PES->EhS->PlanS). Olen uurinud MKM kuidas peab käituma KOV, kui võetakse uued seadused. Vastus oli, et KOV peab üle vaatama DP ja vajadusel tegema muudatused (kooskõlastama kehtiva seadusega). Kas Rae Vallas see toimub ? Minu teada mitte.
Riigikontroll oma aruandes 31.10.2014 "Kinnisvaraarendajatele üle
antud kohustuste täitmine kohalikes omavalitsustes" rõhutas seda ja andis soovitusi parandamiseks Rae Vallale ja mainis aruandes:
42. Kohalik omavalitsus peab iga detailplaneeringu elluviimisega seotud kohustusi üle andes siiski arvestama, et tegu on tema kohustusega tagada elanikele juurdepääs oma kodule ja muud kommunikatsioonid. Kui lepingupartnerit mingil põhjusel ühel hetkel enam ei ole ning vajalikud teed ja tehnorajatised on rajamata, ei vabasta see omavalitsust oma kohustuse täitmisest, s.t tal tuleb ikkagi tagada vajalike teede ja trasside väljaehitamine.
43. Hiljemalt selleks ajaks, kui kohalik omavalitsus hakkab arendusalal väljastama elamutele ehituslube, peaks tulevastele elanikele vajalike kommunikatsioonide rajamisega seonduv üheselt selge olema. See tähendab, et kui mingil põhjusel on selleks hetkeks kommunikatsioonid veel rajamata, on suure tõenäosusega teede ja trasside ehitamine jäänud omavalitsuse kanda ning tal peavad olema oma strateegiadokumentides planeeritud selged kulutused nende rajamiseks
Kuidas Rae Vald täidab Riigikontrolli soovitusi ? Huvitavad konkredsed tegevused, mitte nagu endine vallavanem ütles, inimestel peab hakkame põlema tulleke, kui ostavad krundid kus puuduvad kommunikatsioonid, ehk vald pole süüdi, kui midagi puudu. Vald ise kehtestab DP, ehk vastutab selle eest, kuidas toimub DP elluviimine. Kui tekivad elanikitel küsimused, siis vallavalitsuse vastused on sihilikult ekslikud ja kui midagi ei meeldi - pöörduge kohtu poole. Kas Vallal on palju raha, et käia kohtus ? Nii kasutakse minu maksumaksja raha ??
Vastus: Majanduskomisjonis planeeritud ärakuulamised 2020.a. esimesel poolel
Vastas:
Jan´ile ja teistele 27. jaanuaril 2020 kell 20:48:53
Jan,
sinu märkele lisaks, et peale Pajupea tee-Tuuleväljalt Aruküla teele läbimurdes, on tähtis arengusuunis piirkonnale ja pääsule, sest Lagedi ühenduse on pärssinud nüüd nö.Jüri suunale - Ringtee laiendus,kus vald ei seisnud hea liikluse lahendamisel. See Tuulevälja ühendus oleks võinud olla nt. Maanteedeameti kohustisena rajada...
Teiseks, kuna normaalne ühendus puudub just Kopli-Kadaka küla suunalt ja Tuuleväljalt(kasvav arendus,planeeringud,suvilate ümberehitused)ja miks ka mitte Pajupealt Tallinna suunale(ka Tartu), peaks olema nö. ühistranpordi raames TUULEVÄLJA raudteepeatus, kus vähemasti 4....5 korda päevas peaks rong peatuma mõlemas suunas, kus oleks autoparkla ja rattaparkla.Kellaajad peaksid olema tööle ja tagasi arvestuses. Rong läbib õnneks Tallinna suunal kogu Tallinna ja mugavus.
Mida peaks Kopli-Kadaka küla poolt veel tegema- Tall.Linnuvabriku kanalate juurest otsetee avada Maardu mõisa suunale. See oli varem ja seoses kanade katkuga, suleti see tee(see on aga Rae valla maa!) aga see on hr.Karm(on ju teadlik) poolt piirijooniste arutlusel Lagedi detailpl. ju näha ja mida Lagedi rahvas arutas. Miks Lagedi omad nii vait sellepoolest? Tee oleks oluline kergteena pääsuks Maardu-Kostivere-Jägala karstile ja joale, sisuliselt Neeme. Miks selliseid asju ei kaaluta, kas tegemist tõesti ainult mobiilisööjatega ,äpid-äpud või ainult autoga perselohistajad?
Kõik ootavad trammi? Tramm aga ei jõua Lagedile ja Jürisse ehk või siis 10...15 aastat hiljem:), kui mitte arvestada- et tramm on, see on Raivol.
statistika