Aktuaalset
 
Avaleht
Rae vallast
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Dokumendid
Saada kiri foorumi pidajale


Rae valla virtuaaltuur


Avalik foorum: vastused teemale
Lisa uus teema
Teema: istung 18.06.2019
Teemat alustas:
Raivo Uukkivi 19. juunil 2019 kell 10:10:31
Väike kokkuvõte lühikesest istungist http://www.raekodanik.ee/downl...
 
Kommenteeri seda teemat
Vastus: istung 18.06.2019
Vastas:
suviselt 19. juunil 2019 kell 12:13:34
kaks küsimust:
1.Suve 7 töökojaks ehitamise teostas Tammiku Maja ME , et selleks oli vajadus ja hoone sobis, tollal siis fekaali veoki hoidmiseks talvisel ajal ja kodanikele tühjenduse tegemine või trasside puhastusel ning ülepumplate puhastuseks kanalisatsiooni kaevudest. Täna ostetakse seda teenust sisse ELVESO AS poolt ja Rae valla kanalisatsiooni hind on laes, kuigi enamus läheb Tallinna. Tallinna Vesi hinna osas teavad kõik meedias kostnud vaidlusi(on ka liialt kõrge, meil siis 2*kõrgem)kohtus. Lisaks kasutati hoonet muruniidukite jms. korrastamiseks, ka munitsipaal või vallapindade kommunaalteenuste osutamisel vajalike vahendite hoiustamisega. Kas täna on eelnevad vajadused langenud ka Jüri osas ära? Või on ELVESO AS kõikide teenuste ostja või ostetakse teenust mujalt? Sellisel juhul puudub vajadus Vaheko järele, sest ELVESO AS dokumendis on sees kohustus osutada kommunaalteenuseid, mida siiani ei tehta(ka lukkseppa vajadusel tuleb tellida Tallinnast!). Hiljuti ehitati sinna lisa, moodulhoone. Kus on järgmine hooldusvahendite hoiustuskoht- uue ehitamine saadud maa ja hoone müügist ning mis hoonest saab- krundi väärtus ei saa seal olla mitte alla 150000.- eur. Küll oli ELVESO AS ühed endise EMV garaa¸id katlamaja tagusel tänaval- mis neist on saanud?
2. Mis toimub Ameerika metsas Suusamäel?, kas see on nüüd ametlik prügimägi, kus sorteeritakse ja müüakse reklaami järgi kodanikele täidet või mulda jne. Mägi peaks saama juba valmis, või ongi? Selleks oli ju leping ja mingi valla osalus
.................................
Lisaks, kuidas on valla soojusenergia hinnaga- teatavasti maksame kõrgemat prügihinda, vedajale äraandmiseks põletustehasele ja Tallinn langetab keskküttehinda,osaliselt kütuse hinna langemisest. Prügi põletamisel saadava energiaosa Rae valla osas -on ju võimalik kaalutult ümberarvestusega teha ülekande rahana ning vähendada Elveso AS hinda ja teiseks on Jüris seotud osaliselt Elveso AS ka gaasikütte trassiga või siis kütusehinnad ei lange ainult ELVESO AS -l?
Tundub, et volikogus või vallas need teemad on võõrad, sest enamus elavad omaküttel eramajades, kuigi liitumised on neile lubatud kaugkütte piirkonnas antud alust rikkudes -isikliku katla või küttesüsteemi loomisega.
Mis aga saab kui paljukorteriliste elamute osanikud omanikest paigaldavad nt.päikesepatareid ning toodavad vähemasti 70% oma vajaduse ja elektri edasimüüki ei soovigi?
Kui vald kaevas augu Rebase tänaval, parklaks ja turuplatsiks - mis läks see maksma ja nüüd palju selle täitmine maksma läks(asfalt kaeti täitelasuga) ning mis saab olema Kooli parklaga- täna on soovituslik turg seal......... Kuidagi on vaikselt läinud lammutamisele kõik traditsioonilised tegevused - Jõulukuuskede, Jaanipäeva, väljakuulutatud turuplats(soovitatud sai koheselt teise kohta, aga meil on teadjad - kuid raha mida loobitakse, on kodanike raha- mille eest võiks siis ravimitoetusi jms. suurendada, mitte matta lihtsalt auku või "auku"
Vastus: istung 18.06.2019
Vastas:
Raivo Uukkivi 02. juulil 2019 kell 09:10:40
Saabus vastus ühele esitatud arupärimistest. Vastusega saab tutvuda siin.
http://www.raekodanik.ee/downl...

Kui vahel vallavalitsuse vastuseid lugeda ja ise ka teades asju, siis tundub, et neid vastuseid koostab mingi imbetsill või koostatakse neid vaid selleks, et seadus näeb vastamise ette.

1. Selles konkreetseski vastuses ei saada aru esimesest küsimusest ja jäetakse siis sellele vastamata. Küsimus puudutas sõna seadustamise defineerimine vallavalitsuse poolt. Küsitud oli seda põhjusel, et vallavalitsus oma erinevates vastustes arupärimistele on maininud, et nõutakse seadustamist, aga sellest edasi pole ju jõutud. Meie seisukoht on, et seadustamine tähendab õigusaktidega kooskõlla viimist ja antud juhul kehtib 2006 aasta ehitusluba, mis sätestab garaa¸-töökoja ehitamise. Seega tuleb ebaseaduslik kortermaja lammutada ja rajada projektikohane garaa¸-töökoda. See oleks siis antud juhul seadustamine. Seadustamiseks saaks nimetada ka nt seda kui algatatakse dp ja planeeritakse midagi muud. See protsess peabki olema seadusega ette nähtud menetlusena - avalik. Lihtne oleks ju selline definitsioon anda, kuid siis oleks kohe järgnenud küsimus, et miks vallavalitsus siis seda seadustamist ei nõua.

2. teises vastuses räägitakse endale vastu - lammutamist pole nõutud, kuid on antud võimalus :) :) :) Muide ettekirjutuse kohaselt oli valik arendajale seotud ajaga ja see aeg oli nov 2017.

Panen siia meenutuseks ka väljavõtte 22.08.2016 nr 8-9/57 vallavalitsuse poolt tehtud ettekirjutusest, millele vallavalitsus oma vastuses imelikus kontekstis viitas:

"Juhised õigusrikkumiste kõrvaldamiseks:

Kiire maaüksusele, Patika külas ei ole kehtestatud detailplaneeringut ning Kiire maaüksuse sihtotstarve on ärimaa. Uue ja mitte äri hoone püstitamine Kiire maaüksusele ei ole Rae valla üldplaneeringu kohaselt antud alale lubatud. Rae valla üldplaneeringu kohaselt on Kiire maaüksus ärimaa.
Edasiseks võimalikuks ehitustegevuseks ja edasiseks võimalikuks seadustamiseks tuleb pöörduda Rae Vallavalitsuse maa- ja keskkonnaameti planeerimisameti poole. Kui ehitise seadustamiseks ei leita õiguslike aluseid, siis tuleb ehitis lammutada ohutul viisil. Ehitise lammutamiseks tuleb koostada ehitusprojekt ja taodelda ehitusluba.
Annan Teile ehitustegevuse vabatahtlikuks seadustamiseks või ehitise lammutamiseks aega kuni 10. novembrini 2017. Juhul, kui ehitist ei ole võimalik seadustada ja omavoliliselt ehitatud ehitist ei ole lammutanud hiljemalt 10. novembriks 2017, siis kaalun Teile ka sellel alusel hoiatuse tegemist sunnivahendi rakendamiseks."

Seega saab iga lugeja lugeda ja arvata kas lammutamine oli tehtud kohustuseks või mitte. Kui arendaja pole seadustanud oma tegevust, siis tuleb lammutada. Mida küll Võrklaev oma vastuses jahub, sellest mina aru ei saa.

3. imeliku vastuse saab ka arupärimise küsimus, et mida vallavalitsuse liige ja abivallavanem komisjoni koosolekul tegi ja kelle juhiseid täitis, kui õigustas ebaseaduslikku käitumist. Vastusest saame teada, et vallavalitsus ei saa vallavalitsuse liikme käitumist kommenteerida. Kuidas siis nii?

Koosoleku protokollist on lugeda, et Põldmäe oli koosolekul "abivallavanena", seega ta jagas seal ju vallavalitsuse seisukohti. Kahjuks küll koosoleku protokoll, mis ülejäänud teemade osas on protokolli standardile vastav, ei kannata selle punkti arutelu osas välja mingit kriitikat. Arutelu ei kajastata üldse. Eks seegi on tehtud teadlikult.

Vastus: istung 18.06.2019
Vastas:
Heigo 02. juulil 2019 kell 17:27:32
Raivo - Priit on puhkusel ja Mart-poiss ei tea, mida ja kuidas kommenteerida.
Seega tee palun jõrelepäring otse Priidule ja las tema siis kommenteerib vallavalitsuse seisukohta, mida ta kohapeal esindas.
Ega Rae vallavalitsus ole Vabariigi valitsus, kus Ratas peab pidevalt kommenteerima teiste valitsusliikmete seisukohta ja väljaütlemisi.
Tegemist on ikkagi Reformi erakonna ja Isamaa ühtse liiduga 😂
Vastus: istung 18.06.2019
Vastas:
Administreerija 02. juulil 2019 kell 18:04:02
Saabus ka teine vastus. Tegemist siis selle teehooldaja mürgiga müramise arupärimine. Vastus ise siin http://www.raekodanik.ee/downl...

Jällegi on huvitav vastuste lakoonilisus, aga samas tundub, et siiski ollakse küsimustest õigesti arusaadud. Küll aga on pikalt arutletud enne vastamist minu poolt arupärimises esitatud väidetava valeväite üle. See valuline õigustamine ise juba näitab midagi, aga olgu kuidas on. Ajaloolise tõe huvides siis väike selgitus. Minu poolt oli arupärimises öeldud, et
"Vallavanem tõttas Izmailovale vastates rääkima, et selline käitumine on puhtalt teehooldaja initsiatiiv ja mürgi kasutamine on Rae valla haljasalade hoolduses keelatud."

Toetusin selles Izmailova fb loos olnud lõigule:

"Rae valda juhib reformierakondlane Mart Võrklaev, kes võttis minuga ka ühendust ja väitis, et tegu polnud tahtliku teoga, vaid teeehooldaja omaalgatusega, mille suhtes äärmiselt kriitilised ollakse. Ja lubas, et edaspidi hooldatakse vaid niitmisega."

No pole vist raske välja lugeda, et kui tegu on omaalgatusega, siis järelikult pole selline asi lubatud. Kui on lubatud, nagu ilmselt siiski on, siis pole tegemist kindlasti omaalgatusega, vaid lepingu täitmisega. Lohaka täitmisega, aga ikkagi täitmisega. Seega pole teada kas Izmailova poolt kirjutatu on see, mida Võrklaev talle ütlema tõttas, aga kindlasti on tsitaat tõlgendatav - omaalgatuslik käitumine = kokkuleppevastane käitumine = keelatud käitumine. Seega mingit vale väidet ikka minu poolt pole esitatud :).
statistika