Aktuaalset
 
Avaleht
Rae vallast
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Dokumendid
Saada kiri foorumi pidajale


Rae valla virtuaaltuur


Avalik foorum: vastused teemale
Lisa uus teema
Teema: Pedagoog ....
Teemat alustas:
uuringu uurija 27. detsembril 2018 kell 13:48:26
Kes oskab täpsemalt selgitada, mis juhtus päeval, kui pedagoog viskas Võsukese lasteaias vihahoos ühe lapse vastu maad?


 
Kommenteeri seda teemat
Vastus: Pedagoog ....
Vastas:
uuringu uurija 20. aprillil 2019 kell 16:21:46
Vahepeal pole erilist midagi juhtunud.
Kuigi on näha, et Rae Vallavalitsuse ametnikud on kartma hakanud ning enam pole siin tekstis vallavanema esitatud dokumente. Vähemalt need lingid enam ei avane.

Igatahes võtab 22.05.2019 Tallinna Ringkonnaprokuratuur ühendust Rae Vallavalitsusega, väga huvitav oleks prokuröri nägu näha, kui Rae Vald vastab, et pole pedagoog Kairi Rääbisest midagi kuulnud.

Arusaamatuks jääb, kuidas saab pedagoog õpetada alaealiseid lapsi aga kannab samas karistust lasteaga korduvas vägivallatsemises.

Pedagoog Kairi Rääbis töötab nüüd MLA Viimsi Lasteaedades, kes tegi ametliku päringu ka õpetaja tausta uurimiseks Võsukese lasteaeda, kuid Võsukese lasteaed eitas kõike juhtunut ning salgas oma lasteaia koostatud käskkirjad ära.

Huvitav kas selline tegevus on laste huvides?

Väga huvitaval kombel oli Võsukese lasteaia direktriss MLA Viimsi lasteaedade juhatajaks, kus ta vallandati (tänapäeval nimetatakse vallandamist teistmoodi).
Vastus: Pedagoog ....
Vastas:
Raivo Uukkivi 21. aprillil 2019 kell 06:36:00
Nendel kahel lingil, mis ei avane, pole vallavalitsusega mingit pistmist. Need lihtsalt olid lingitud lehelt, mida lihtsalt enam pole. Seega siit ei saa küll järeldust teha, et Rae vallavalitsus midagi kardaks. Nad ei karda nihverdamisi hangetega, milleks peaksid nad kartma seda teemat.

Huviga ootan seda maikuu kuupäeva, et siis näha-kuulda, mis saab.
Vastus: Pedagoog ....
Vastas:
uuringu uurija 20. juunil 2019 kell 17:33:07
Kas oleks võimalik seda Mart Võrklaeva kirjalikku kinnitust veel näha, kus oli kirjas, et Rae vald ei tea pedagoog Kairi Rääbisest mitte midagi.

Praeguseks olukord selline, et Rae vald on Prokuratuurile kirjalikult kinnitanud, et Rae vald on seotud pedagoog Kairi Rääbisega ning Kairi Rääbis on Rae vallas läbinud karistuseks sotsiaalprogrammi korduva alaealise lapse peksmise eest.

Huvitav oleks neid kirju kõrvutada.
Vastus: Pedagoog ....
Vastas:
Raivo Uukkivi 21. juunil 2019 kell 08:49:01
Palun väga, siin ta on http://www.raekodanik.ee/downl...

Siia juurde võiks ju panna selle vastuse ka, mis saadeti prokuratuurile
Vastus: Pedagoog Kairi Rääbis
Vastas:
uuringu uurija 13. augustil 2020 kell 15:48:57
From: Natalja Grusdam [mailto:natalia.grusdamg@rae.e...
Sent:Tuesday,May 7, 2019 10:11AM
To:Marika Reintop <Marika.Reintop@prokuratuur...>
Subject: [VAUAST] "Imeiised aastad"


Tere, annan teada,et Kairi Raabis osales&#8222;lmeliste aastate" põhiprogrammis 05.09-19.12.2018 ning puudus vaid ühel korral.

Lugupidamisega
Natalja Grusdam
Lastekaitsespetslalist
Rae Vallavalitsus
Mobiil:+372 5560 7902
E-mail:natalia.grusdam(S>ra...
Veeb:www.rae.ee

Vastus: Pedagoog ....
Vastas:
uuringu uurija 13. augustil 2020 kell 15:56:47
Vanem prokurör Andra Sild kinnitab järgmist:

Vastuseks teie poolt esitatud pöördumisele prokuratuuri puudutavas osas selgitan, et Rae Vallavalitsus on kinnitanud Põhja Ringkonnaprokuratuurile Kairi Rääbise osalust vanemlusprogrammis ajavahemikul 5.09.2018-19.12.2018.a.
Seega on Prokuratuuri poolt Kairi Rääbisele määratud kohustus täidetud.


Lugupidamisega,
Andra Sild
vanemprokurör
Tel: 6944242
andra.sild@prokuratuur.ee
Vastus: Pedagoog ....
Vastas:
uuringu uurija 13. augustil 2020 kell 16:01:50
Siinkohal jääb selgusetuks Rae eksvallavanem, kuid Volikoguliikme ja Riigikoguliikme Mart Võrklaeva kirjalik kinnitus oma ametlikus kirjas 22.01.2019:

"Rae Vallavalitsust ei ole teavitatud sellenimelise isiku poolt toime pandud füüsilise vägivalla aktist lapse suhtes."


Keskmine Rae Vallakodanik saab aru, et Mart Võrklaev avalikult valetas või kuidas seda tuleks mõista ????
Vastus: Pedagoog ....
Vastas:
uuringu uurija 13. augustil 2020 kell 16:06:54
Teine võimalus on, et Mark Võrklaev räägib õigust ja Natalja Grusdam valetab
Vastus: Pedagoog ....
Vastas:
uuringu uurija 13. augustil 2020 kell 16:14:02
Küsimusele, kumba vastuse Rae Vallavalitsus õigeks tunnistab vastas praegune vallavanem järgmiselt:Vastus pöördumisele

Vastuseks Teie pöördumisele selgitame, et Rae Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistid täidavad lastekaitseseaduses või muus õigusaktis sätestatud ülesandeid lapse õiguste ja heaolu tagamisel. Lastekaitseseadus § 8 kohustab lapse õiguste ja heaolu tagamisel tegema valdkondadeülest koostööd. Lastekaitsespetsialist edastas lastekaitsealase teabe uurimisasutusele kriminaalmenetluse seadustiku § 215 lg 1 ja 2 alusel.

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Madis Sarik vallavanem
Kas sellest vastusest tuleb väljalugeda, et Natalja Grusdam rääkis tõtt ning Mart Võrklaev valetas?

Vastus: Pedagoog ....
Vastas:
võimalus 13. augustil 2020 kell 20:15:09
materjali on niipalju , saatke see materjal Riigikogu komisjonile- õiguskomisjon ja adresseerige Ligile ning Raikile. Las nad siis pöörduvad justiitsi, sisemin. vmt. antud seaduse raames kohustusliku tegutsemise pädevuse hindamiseks ja hindavad Võrklaeva tegevust.
1 2
statistika