Aktuaalset
 
Avaleht
Rae vallast
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Dokumendid
Saada kiri foorumi pidajale


Rae valla virtuaaltuur


Avalik foorum: vastused teemale
Lisa uus teema
Teema: Mis toimub Metsa tn 3 asuva Jüri õmblusvabrikuga?
Teemat alustas:
ruukkivi 26. oktoobril 2018 kell 09:40:58
Just sellist küsimust on mulle viimasel ajal mitmed inimesed esitanud. Olen vastanud, et ei teagi, sest pole sinna kanti kaua sattunud. Lubasin uurida. Käisin kohal ja vaatasin ka avalikult saadaval olevat infot. Lõpuks esitasin ka vallavalitsusele arupärimise.

Esialgsel vaatlusel on näha, et toimub ehitustöö. Kui vaadata vallavalitsuse korraldust ehitusloa välja andmise kohta, siis seal on kirjas, et seda luba taotles OÜ EMP A&I. Ehitusel asuvalt sildilt saame teada, et projekti juhib V.Gutmann ja tööd teostab Hansaviimistlus. Ehitusluba on antud vastavalt kehtivale Jüri ja lähiala ÜP-le. Korralduses on kirjas "Väljastada ehitusluba tööstus-, lao- ja büroohoone laiendamiseks Metsa tn 3 (ehitisregistri kood 120808562; katastritunnus 65301:001:4272; sihtotstarve tootmismaa 100%), Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa."

Siiani põhimõtteliselt küsimusi ei tekkinud. Küll aga tuleb välja, et paralleelselt ehitustegevusega käib ka detailplaneeringu menetlus ja kui neid kahte asja koos vaadata, siis mõned küsimused tekivad küll.

1. DP-ga soovitakse muuta tootmismaa sihtotstarvet ja eskiisi alusel saab väita, et soovitakse sihtotstarvet muuta ja nii, et 50% on elamumaa sihtotstarve. file:///C:/Users/Raivo/Downloa...
2. Vastavalt ÜP-le on tegemist tootmis ja ladude maaga, mis on arengualaks. Arenguala selles kohas tähendab büroo ja kaubanduspindasid, mitte elamumaa sihtotstarvet. Seega väidan, et tõlgendus, mis on dp algatamise korralduses, on meelevaldne ja tegelikult muudab dp kehtivat üldplaneeringut ning peaks tulema vallavolikogu menetlusse.

3. Miks on tähtis, et selline planeering oleks volikogu menetluses? Lihtne, siis ei tekiks olukorda, mis momendil tekkimas. Nimelt on planeeringuala piiritletud vaid Metsa 3 kinnistuga. Samas planeering muudab oluliselt piirkonna logistikat. Planeeringuala kõrval on Metsa tn 5, millel asub Veikoppi nimeline äriühing. See firma tegeleb ekskavaatori töödega, tal on suured autod jms. Need sõitsid eelnevalt oma pesast välja õmblusvabriku eest. DP-ga läheb see tee kinni ja tegelikult on see väljasõit likvideeritud juba täna. Siit tulebki üks valusamaid küsimusi piirkonna elanike poolt - kuidas tagada Metsa tn-l turvalisus ja kuidas kitsas ja kergtranspordile mõeldud tee üldse sellist koormust tagama hakkab. Detailplaneeringu eesmärk peaks olema selliste kitsaskohtade reguleerimine. Seega kui see menetlus oleks volikogus, siis oleks kindlasti tehtud ettepanek detailplaneeringu piiri muuta ja kujundada perspektiiv kogu sellele kunagise EMV aiatagusele. Ja kindlasti oleks see toonud huvitatud isikule kohustusi Metsa tn turvalisuse tagamiseks. Nt selle tee laiemaks ehitamine, kõnnitee lisamine jne. Niisugune peaks olema üks menetlus, mis arvestaks kogu piirkonna huvisid ja mitte ainult ühe ettevõtja omasid.

Näis mis vastatakse minu arupärimisele. Siis saab ka teema arutamisega edasi minna. Arupärimine ise on siin http://www.raivouukkivi.ee/fil...
 
Kommenteeri seda teemat
Vastus: Mis toimub Metsa tn 3 asuva Jüri õmblusvabrikuga?
Vastas:
ruukkivi 07. novembril 2018 kell 10:45:48
Arupärimisele tuli vastus ja tegin siis väikese kokkuvõtte, millega saab tutvuda siin

http://www.raekodanik.ee/downl...
Vastus: Mis toimub Metsa tn 3 asuva Jüri õmblusvabrikuga?
Vastas:
Metsa tn elanik 09. novembril 2018 kell 10:00:04
tšekkisin kah piirkonda. Metsa 5 teine värav on Metsa 5a territooriumile. See on vist Elveso oma. Sealt edasi on mingi Hollin Investi varandus. Huvi tekitab, et Hollini ainuomanik on Elveso tippjuht Kasemaa. Paras umbsõlm seal. Varsti on Metsa 5a ka Hollini oma? Vaikselt toimetavad nagu rotid viljasalves.
Vastus: Mis toimub Metsa tn 3 asuva Jüri õmblusvabrikuga?
Vastas:
Heigo 09. novembril 2018 kell 18:01:14
Aga mul puuduvad võimalused seda tõestada, seega ma seda ka väita ei saa. Selleks peavad tööd tegema need, kellele sellise töö eest palka makstakse.

Kas info kahtluse osas on edastatud või peame lootma sisseostetud sisekontrolli teenuse peale?
Vastus: Mis toimub Metsa tn 3 asuva Jüri õmblusvabrikuga?
Vastas:
värske 09. novembril 2018 kell 18:23:25
kas need on need ELVESO garaazid seal ? neid ju olla too mees koguaeg rentinud. Tuleb rentija osta:), st. kes rentis või soovib rentida:)
Vastus: Mis toimub Metsa tn 3 asuva Jüri õmblusvabrikuga?
Vastas:
Metsa tn liikleja 30. jaanuaril 2019 kell 09:46:55
Mis sellest saanud? Kas keegi seda maaärastamist on lähemalt uurida saanud?
Vastus: Mis toimub Metsa tn 3 asuva Jüri õmblusvabrikuga?
Vastas:
Raivo Uukkivi 30. jaanuaril 2019 kell 09:54:38
Valla dokumendiregistrist on näha, et dp on kehtestatud file:///C:/Users/Raivo/Downloa...

Metsa tn liikluslahendust pole ilmselt puudutatud. Tegelikult on siiski dp mõte lahendada sellised küsimused. Eriti kui dp tulemusena kaob üks liikumise võimalus ja veel enam kui see tekitab olukorra, kus rasketehnika on sunnitud hakkama kasutama ääretult kitsast Metsa tänavat. Selge on see, et sellist detailplaneerimist kellegile teisele läbi lastud ei oleks. Gutmanniga seotud ettevõte on paraku vallavalitsuse silmis eriseisuses (mõni isegi arvab, et see ettevõte juhib valda :)).
Vastus: Mis toimub Metsa tn 3 asuva Jüri õmblusvabrikuga?
Vastas:
Hundi tänavalt 31. jaanuaril 2019 kell 09:43:07
See tähendab, et teha pole midagi? Kohalikud hallid kardinalid teevad mida tahavad?
Vastus: Mis toimub Metsa tn 3 asuva Jüri õmblusvabrikuga?
Vastas:
Raivo Uukkivi 31. jaanuaril 2019 kell 09:58:14
Kindlasti pole kõik läinud. Vallavalitsuse otsuses on ju ka vaidlustamise viide. Vaie peab olema motiveeritud ja õigeaegne. Motivatsioonist ei tohiks Metsa tn inimestel puudust tulla, sest nende turvalisust (selle nõrgenemist) puudutab planeeringu lahenduses toodu kindlasti. Iseasi on selles, et kes seal vaidlema hakkab. Otsene kasusaaja (õmblusvabriku omanik) ei hakka ealeski protestima. Pigem toetab kahel käel, sest maa kahtlane erastamine tõi talle ju otseselt kasu. Mina arvan, et just selles erastamise küsimuses on vaja välja selgitada protsessi seaduslikkus. Kuidas ikka on võimalik, et 2006 aastaks seadusega ettenähtud erastamise avaldus esitati 2017 ja selle alusel saadi riigilt maa kätte. Ülimalt kummaline. Kindlasti on küsitav ka see ülikiire ja mõjusid (eelkõige liiklusturvalisus) mitte arvestav dp menetlus.
Eelkirjutajaga ei nõustu selles, et tegemist oleks mingite hallide kardinalidega. Tegemist on lihtlabaste manipulaatoritega, kes kasutavad ära neile sõbralikku valla juhtkonda. Sealjuures kõnealuses kaasuses ei ole neil pealt näha mingit süüd - kõik küsitavad tegevused kannavad ju teiste isikute allkirju. Sidet saab leida alles siis kui leitakse see küsitava tegevuse eest võimalik olemasolev tasumise pool. Kahjuks seda osa valla dokumendiregistris ei kajastu
Vastus: Mis toimub Metsa tn 3 asuva Jüri õmblusvabrikuga?
Vastas:
uurin 01. veebruaril 2019 kell 09:43:01
see dokumendiregistri link ei avane. Kuidas käib vaidlustamine?
Vastus: Mis toimub Metsa tn 3 asuva Jüri õmblusvabrikuga?
Vastas:
dp 01. veebruaril 2019 kell 09:46:06
Vastus: Mis toimub Metsa tn 3 asuva Jüri õmblusvabrikuga?
Vastas:
dp 01. veebruaril 2019 kell 09:46:58
nädal on aega
Vastus: Mis toimub Metsa tn 3 asuva Jüri õmblusvabrikuga?
Vastas:
Nämmar 01. veebruaril 2019 kell 16:32:13
Selgusetuks jääb, kas teiste kinnistute omanikud pole koostööd teinud või neile pole tutvustatud, teavitatud toimuvast ? Planeeringu dokumentides peavad ju olema lisatud tabeli kujul kohustuslik ring ja lisaks esitatud avaldused muudatusteks või mittenõustumisel ka mitte naaberkinnistute omanike poolt.Kui neid pole , oleks nagu ühtpidi korras.Tegelikkuses ei saa ikkagi aru,kas katlamaja piirkonda ja kõrvale on lubatud ehitada elamuid sellise tihedusega(see ei tähenda, et varem on olnud) ja kas katlamaja ei ole kõrgema ohu allikas,et Päästeamet kinnitab kõik... Olgu siis Metsa tn. või Ehituse tn.poolne külg ning lisaks sõidutee laius vastavalt päästetehnikale, vastavus?
Vastus: Mis toimub Metsa tn 3 asuva Jüri õmblusvabrikuga?
Vastas:
naaber 05. augustil 2019 kell 08:48:11
Tundub, et miskit jälle toimub. Eelmise aasta ehitusluba kehtetu, uus väljastatud. Miks? Kas keegi selgitaks? Sahker-mahker?

http://atp.amphora.ee/raevv/?o...
Vastus: Mis toimub Metsa tn 3 asuva Jüri õmblusvabrikuga?
Vastas:
huviline 19. augustil 2019 kell 08:02:15
Uudist on? Mis siis toimub? Opositsioon auuuuu!
Vastus: Mis toimub Metsa tn 3 asuva Jüri õmblusvabrikuga?
Vastas:
Mart 09. jaanuaril 2021 kell 15:51:53
Haugute mis te haugute, aga karavan läheb tuima järjekindlusega edasi. Reklaamplakatilt Karavani juures Aleviku tee ääres selge silt - Metsa 3 müüakse kortereid. Asi imelik alustades maa erastamisest kuni üldplaneeringu muutmiseni, aga mis siis ... Sellises vallas tahan ma elada!
Vastus: Mis toimub Metsa tn 3 asuva Jüri õmblusvabrikuga?
Vastas:
huvide planeeritus 09. jaanuaril 2021 kell 19:55:21
Reklaamplakat - siis peaks ju tulema kõvasti kõlli vallale:), katlamaja kõrvale kortermajad- ostjaid on , äri toimib. Opositsioonil polegi sellise arenduse vastu midagi teha - koalitsioon viib täide rahva tahet ja ega tavakodanik ei saagi palju midagi teha, sest Eestis on tavaks üldplaneering kokkuõmmelda hiljem arendajate tegevusest ja kehtestada muudatustega parandus.

Reklaamimaks peaks olema kinnisvara arendajale ostu-müügitehingust KOV, vähemasti, min. 5%, mis peab reklaami paigutamisel tasutama ning alghinna tõusul korral hinnatõusul , tasutama vahe. See sunniks arendusi planeerima paremini, et oleks kindlasti ostjatele tegelik hinnasuhe soetamisel ülepaisutamata ja reklaamid ei vanuks, tegevuskoht ei oleks aastaid räämas.
Täna tahetakse m2 hinnaks juba Helsingi äärelinna hinda.
Seda piirkonda vaadates - lammutati Jüris olnud saun, uut pole ehitatud- tegelikkuses peaks olema Jüris saun erinevate liikidega-infrapuna,auru,soola... ning erinevad massaaži võimalused ja mitte uut vallamaja pole vaja, vaid saun sinna, Perearstikeskuse kõrvale.

statistika