Aktuaalset
 
Avaleht
Rae vallast
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Dokumendid
Saada kiri foorumi pidajale


Rae valla virtuaaltuur


Avalik foorum: vastused teemale
Lisa uus teema
Teema: Volikogu 18.09.2018
Teemat alustas:
ruukkivi 18. septembril 2018 kell 19:22:33
Väike kokkuvõte tänasest kähkukast :) http://www.raivouukkivi.ee/fil...
 
Kommenteeri seda teemat
Vastus: Volikogu 18.09.2018
Vastas:
volis 18. septembril 2018 kell 20:28:00
Kas volikogu esimees Randjärv on pidevalt eemal ? kuidas see tema tasustamist puudutab ja nüüd eriti, kus ta on omale uue lisaameti saanud ?
On ju olnud reformi ja irl(nüüd isamaa) seisukoht, et ametnikud peaksid olema niipalju koormatud, et ükski töö poleks segav temale, vastasel juhul peaks inimesega vestlema ja andma võimaluse mittekatkestada ennast. Mitu korda on üldse Randjärv juhatanud volikogu ja kokku istungeid olnud?
Mis päevadel volikogu istungid toimuvad, kas kindel päev kalendrikuul on paigas ?
Vastus: Volikogu 18.09.2018
Vastas:
ruukkivi 18. septembril 2018 kell 22:46:49
ikka kindel päev. Ega ta nüüd väga krooniline puuduja ole, selline keskmine. uudistest oli lugeda, et kui veebruaris uue ametiga algust teeb, siis läheb poliitikast ära ... Kas see tähendab ka kohalikku poliitikat? Who knows
Vastus: Volikogu 18.09.2018
Vastas:
valijad 24. septembril 2018 kell 18:21:21
aeg läheb ruttu. tulemas uus volikogu ja oleks tore kui saadikud teeksid päringu ELVESO AS tegevuse kohta :
1.Kui palju on vallas ja sh.Jüris paigaldatud veearvesteid kauglugemisse ning palju on üldse vastavalt arvesteid
2.kui palju on korruselamute veearvesteid ja sh.Jüris
Märkus-
1.arvesse olgu märgitud alates 2017.a. detsembrist ja ainult need, mil ilmus ametlik teade üleminekust
2.kui palju on sel perioodil arvestatud ELVESO AS töötajatele ja nõukogule lisatasusid ja/või tulemustasusid väljaspool ametipalka, summas

..........
1.Kas ELVESO AS on esitanud hinna muutmiseks oma müügiartiklitele taotlusi? ja millistele
2.Kas nn.kaugkütte piirkonnas(piirkondades), Jüris on 1 ja 2 piirkond, on jälgitud piirkonna ühendamist uustulijatel kliendiks või on mingid muud kütted(väljaarvatud päikese, tuule) olnud lubatud ja palju neid on olnud peale piirkonna kehtestamist, kellepoolt tehniliste tingimuste muutmisega ?
3.Milline suurus on sadevee hind kanalisatsiooni hinnas?
Vastus: Volikogu 18.09.2018
Vastas:
Rein 25. septembril 2018 kell 12:15:35
iga huviline saab neid küsimusi teabenõudega küsida. Jõudu selleks
Vastus: Volikogu 18.09.2018
Vastas:
Reinule 25. septembril 2018 kell 23:39:16
Rein - igaüks ei pea seda küsima eraldi. Tänaseks on aasta möödasaamas ja see oli vastav korraldus täitmiseks, millise tähtaeg ei saa olla viisaastak. Selleks ongi vallas volinikud, komisjonid jne. , kes pärivad vastava otsuse üle täitmist
See puudutab kogu valda ja seega on kõigil volinikel mandaat eripaigust ja niisama lihtne ongi.
Vastus: Volikogu 18.09.2018
Vastas:
Heigo 26. septembril 2018 kell 11:33:52
AS Elveso hinnad:
Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele ¤/m3
1,334
Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele ¤/m3
1,987
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele
isikutele ¤/m3 2,183
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele
isikutele ¤/m3 3,070
AS Tallinna Vesi hinnad:
0,74 ¤/m³
1,81 ¤/m³
1,00 ¤/m³
2,20 ¤/m³

Vahendustegevus näiteks Peetri osas on ikka päris tulus tegevus - vesi Tallinnast, sitt Tallinna tagasi
Vastus: Volikogu 18.09.2018
Vastas:
super 26. septembril 2018 kell 16:36:00
super, seda enam peaks saama ELVESO AS oma kauglugemise süsteemid nö. kasumi investeeringu ja tootmishinna suhtarvuna rakendades lisa tööjõudu lubatud vallale otsuse täitmiseks, paigaldatud. Kui Tallinna Vesi sama tempot arendaks, saaksid nende kliendid lugemissüsteemid järgmise veerandsaja aastaga?
Rae valla kortermajade kauglugemissüsteemide paigalduseks ilmselt peaks piisama mx. 3 kuud. Tänaseks on aasta täissaamas koheselt. Veelgienam, kui soojusarvesteid paigaldatakse, miks peab tulema teise arvesti paigalduseks eraldi ? ELVESO AS on olnud pidev , raiskav tehnoloogiline protseduur pea kõiges, kui mitte muud- siis vastuseis uuendustele kasvõi näo järgi. Ka ei aita tema puhul, kui arvesti arvatav lugemine võib olla vale, siis pigem protseduuriliselt pressitakse veel vanatüübiliseks taatlemiseks raha, sõnastuses- kui pole arvetsi viga, tuleb teil ..... Selle asemel, et vahetadagi kauglugeja vastu.Samas, enne tavalugeja vahetamist, paigaldas ELVESO AS juba kauglugejaid, kuigi vallas teavitas ametlikult detsembris 2017.a , et nüüd läheme üle(aasta? jooksul). Seega on tegemist valla teeneteplaati väljaandmisel vajaliku vahetusega antud valla AS -le , töötajatele, juhtidele - Rahvavaenulikuim.
Arvestades, neid eelpool toodud Heigo poolt viidatud hindasid, jääb nüüdseks veel küsimus- kui suur osa on kodutarbija hinnas sadevee osa?- seda vett jui ei toodeta ja sellelt ei saa ka sellisel juhul kasumlikkust arvestada ettevõtte puhul ei kaudselt ega tegelikus.(äriettevõtete kohta ei tea, võib olla neil ongi kaks hinda kanal.kohta, sest erinevad reostustariifid). Pealegi, arvestades, et selle toodangu puhul on põhiline alus keskkonna tasul, elektrienergia kogus ja osaliselt veel ikka kasutusel olevad Biopuhastid(Jüris, kuigi kanal. läheb ju Tallinna), siis ka reostustasu ressursimaksule lisaks. Millisel alusel seda Jüri elanikele lisatakse ja ühtse kompotina kõigile? Ja kui lisata, peab see kajastuma valla raamatupidamises mingil kulureal nagu välisvalgustus, libedusetõrje jne. Milline see number võiks olla ? Siin foorumis on jäänud mulje, et Raivo on ka tähelepanu sellele juhtinud. Milliseid eraldisi ELVESO AS saab vallalt aastas?
Vastus: Volikogu 18.09.2018
Vastas:
ruukkivi 04. oktoobril 2018 kell 09:46:43
Saabusid vastused arupärimistele. Seekord neis midgi kiiduväärset ei olnud. Tuli esitada täiendavaid arupärimisi. Aga järjekorras:

1. Patika küla ebaseadusliku ehituse saagast. Kiire maaüksusega seotud. Arupärimise vastus http://www.raivouukkivi.ee/fil...

Vastusest saab teha vaid ühe järelduse - vallavalitsus ei tegele teemaga ja süüdlane lihtsalt ei kavatse täita ühtegi ettekirjutust. Andes vallavalitsusele võimaluse see järeldus ümber lükata esitasin täpsustava arupärimise http://www.raivouukkivi.ee/fil...

2. Sisekontrolöri küsimus. Saabus vastus http://www.raivouukkivi.ee/fil...

Vastuses jäi küsimusi õhku ja need ka esitasin uuesti http://www.raivouukkivi.ee/fil...

3. Velor Viitaki eelmise korra arupärimine ka http://www.raivouukkivi.ee/fil...

Vastus sellele http://www.raivouukkivi.ee/fil...

Ja kui ei teaks, mis seal siis tegelikult toimus või toimub, siis võiks öelda, et vastus OK, kuid Velori saadetud piltidelt saab hoopis järeldada, et Võrklaeva alluvad on teda petnud ja lasknud allkirjastada vastuse, mis sisaldab valet. Pildid ei valeta http://www.raivouukkivi.ee/fil...

Seega kui eelmise istungi arupärimiste vastused väärisid kiitmist oma asjaliku vaimu ja sisu poolest, siis seekordsed on vajunud vanasse rööpasse tagasi :)
Vastus: Volikogu 18.09.2018
Vastas:
arvamus 04. oktoobril 2018 kell 12:22:54
iseenesest sisekontrolörid ei peakski olema vallas eraldi ruumis, st. KOV-s , vaid Omavalitsuste Liit peaks seda korraldama ja erapooletu kaugtöö variant oleks selle ametikohale sobiv, kus töö määramine kontrolörile toimub nö. pimevariandis erinevate lõikude viisi.Nii puuduks kallutatus. Sama süsteem on nt. med.ekspertiisidel ja muu sots.ameti süsteemis olevate kontrollivate ja määratavate otsustega. Otsused lõplikult , kokuvõte tuleb ühe inimese allkirjaga, kes muuta ei saa sobivaks või mittesobivaks kellegipoolsel mõjutamisel. Töödeldakse erinevaid töölõike ja nii oleks tulemid selged. Mingil hetkel loodi ju Viljandi mingi riiklik raamtupidamise teenistus ja kuidas see tänaseks toimib ?
Siinkohal oleks huvitav teada, milline Rae valla valla ja teiste ametite lisahüvitised palgale täiendavalt, kogu töötasuna. Liigilisus.Põhjendatus.
Vastus: Volikogu 18.09.2018
Vastas:
ruukkivi 12. oktoobril 2018 kell 09:53:39
Saabusid vastused kahe istungi vahel esitatud täiendavatele arupärimistele

Sisekontrolöri teemal kirjutasin sellise vahekokkuvõtte http://www.raivouukkivi.ee/fil...

Patika küla ebaseadusliku ehitise (Kiire mü) teemal tuli eelmisele ebapädevale vastusele analoogne, kuid seal on vähemalt üks kuupäev (16.10), mida saab edaspidi arvestada http://www.raivouukkivi.ee/fil...
statistika