Aktuaalset
 
Avaleht
Rae vallast
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Dokumendid
Saada kiri foorumi pidajale


Rae valla virtuaaltuur


Avalik foorum: vastused teemale
Lisa uus teema
Teema: Volikogu istung 21.08.2018
Teemat alustas:
ruukkivi 22. augustil 2018 kell 08:57:18
Väike kokkuvõte istungist http://www.raivouukkivi.ee/fil...
 
Kommenteeri seda teemat
Vastus: Volikogu istung 21.08.2018
Vastas:
pikne 22. augustil 2018 kell 12:25:38
juhilubade saamise toetamine- kui see korra tühistati, siis miks seda oli vaja uuesti äratada? On ju loomulik, et noormehed läbivad ajateenistuse ja saavad seal juhilube taotleda, praegu soosime siis teatud mõttes tegevteenistusest eemalehoidmist. Tütarlapsed peaksid läbima nn. kodanikukaitse kursuse ja see peaks olema tingimuseks juhilubade saamise toetamiseks. Kas on teada kuipalju Rae vallast noormehi hoidub kõrvale ajateenistusest ning ei maksa Rae vallale makse? Jiuhilubade toetamisele peaks järgnema ka leping, et maksude laekumine peab olema nendel kodanikel Rae valda vähemalt 5 aasta jooksul. Täna see ülevaade puudub ilmselt. teisi toetusi makstakse ju ainult vallale maksumaksjale. Juhilibade toetus ei ole seotud kuidagi sellega, et õpilase vanemate maksud ju laekuvad. Juhiluba ei ole seotud Rae valla eluolu otsese parandamisega ka mitte elujärje jaoks. Nt.kas Austraalias on neil juhioad või mitte, pole siin oluline, samuti on eestlased saanud nii seal kui Soomes maksupettustega hakkama jm., kindlustuste vallas, millist peab riik ja siinne kodanik tasuma hiljem. Me ei pea nägema igas valskust, kuid me ei pea soosima seda, samuti Eestis sõidab see vanusegrupp pidevalt kedagi surnuks või raske vigastuste lõppemisega.Jõuab osta auto, mootorvahendi, jõuab ka load ise osta. Tänasel päeval ei ole soodustus toetusena enam taastamist väärt ja lisaks kui suitsu ja muid huumeaineid ning alkot suudetakse osta.
Samas peaks vald suurendama hoopis hambaravi hüvitist eraldi kulureana ja mitte ravimitele kuluvaga ühiselt realt, samuti ravimitele kuluvat.
Samuti omal ajal oli olemas represseeritute hüvitise maksmise seadus, see muudeti ja täna on lahterdatud - vald pidavat Tšernobõlis käinuid ühest momendist tähtsamaiks. Tekib küsimus, kuidas saab olla põhiseaduslikus ja demokraatlikus riigis üks grupp teistest tähtsam ja seda sellisel juhul- varem olnud seadus arvestas koiki ning selle muutmisega halvendati ka demokraatiat õiguslikus seisust. Tundub, et Rae vallal 100.- eur aastas on suur koormis pidevalt ümbertehtavate töödele pillamisel ja kohtuskäikudele jne..Kuipalju siis vallas represseerituid on ? Ka see number on varjatud, kuid valla arvamus, et teised saavad riiklikust pens.ametist- see vastus mõnele on olnud tase; saavad kõik tänasel päeval sealt ja miks vald siis teeb oma varajasema määriuse osas vahet-? Ma usun, õiguskantsler kindlasti ei suudaks sellele vastata, aga vald ei peaks selliseid parandusi tegema , milline halvendas varajasema toetuse saajate olukorda. Sellisel juhul kaotada vallas üldse see toetuse liik. Ja volikogu liikmetel paks olema võimalik teha arupärimine - palju neid kodanikke on ja paljudele on makstud ? Rosenfeld igaljuhul pole siiani päringut teinud kuigi oli selle määruse omaaegne käivitaja kõigi represeeritute jaoks, huvitav miks ? Tõotab ta ju EKRE liikmena(?) olla usaldatav(?)
Vastus: Volikogu istung 21.08.2018
Vastas:
Margus 22. augustil 2018 kell 12:41:48
Lihtsalt remargi korras - kaitseväes ei anta ajateenijatele B-kategooria lube, vaid võimaldatakse neil, kellel on B-kategooria load, läbida C-kategooria autojuhi kursus ja selle sooritamisel saada C-kategooria load. See võimalus on neil ajateenijatel, kes on teenistuses 11-kuulise aja.
Vastus: Volikogu istung 21.08.2018
Vastas:
Heigo 22. augustil 2018 kell 13:34:11
Kaks sõna parandust eelmisele kommentaarile:
Loodan ikka, et toetus läheb autokoolis õppimisele, mitte juhiloa ostule.
Vastus: Volikogu istung 21.08.2018
Vastas:
eelmistele 23. augustil 2018 kell 17:39:53
Jah, küsimus pole, milline kategooria antakse , vaid antakse seal võimalus ja ning C kat. olemasolul on võimalik pärast taotleda B ja so. praktiliselt tasuta. Täna on suund autode vähendamisele ja ühistranspordile , miks peaks soodustama lubade saamist ? Selleks et valda sissekirjutusi tuleks robinal? On see vajalik ? Meil on juba vald muutunud elamukombinaadiks - mujal Eestis elu hääbub ja suurlinna lähedus tegelikult tekitab haigeid inimesi.
Samas märgiti siin teema, et ehk muud toetused oleksid tähtsamad. Lubade olemasolu või mitte, ei korrasta mõistust kui ikkagi sõidetakse terviseradadel..... Kas vallas edaspidi toetatakse veel mingeid vajadusi? nt. teerulli või tõstukijuhtide jne. bussijuhiks saamist? Need on vähemasti sissetoovad alad riigile ja sh.vallale, kuid peresisest lõbu toetada -mootorratta või B kat. lube ?! On see psühhotroopsete ainete paremaks diiliks mõeldud?
Vastus: Volikogu istung 21.08.2018
Vastas:
Margus 23. augustil 2018 kell 17:50:09
Tundub, et arutelu läheb faktidest eemale (lugeda alalõiku Juhiluba) https://www.mnt.ee/et/liikleja...

Juhilubade saamise soodustamine suurendab meie valla noorte konkurentsivõimet tööturul. Kas seda on mõistlik toetada või mitte, eks see on loomulikult otsustamise koht.

Vastus: Volikogu istung 21.08.2018
Vastas:
eelmisele 23. augustil 2018 kell 18:07:59
Selge, Margus.
Palun siia andmed volikogust võtta ja need oleksid - kuipalju varem kasutas soodustust ja neist asusid tööle autojuhina,
Teiseks, kui suur oli siis toetus ja tegelik hind õppijale+omaosalus.
Kolmandaks, kui suur on nüüd määratav toetus ja tegelik hind õppijale+omaosalus.
Kuipalju neist taotlejates olid tollal naissoost ja meessoost
Milline on selle toetuse osakaal võrreldes teiste toetustega(kodaniku kohta aastas)- hambaravi, represseeritu toetus(tehku see seadus ka tagasi nagu oli varem), retseptiravimid,.... - need on otseselt seotud kodanikega, et käia tööl ja olla töövõimelised EV tänase palga juures, kuna endine reformikate Jõgisoo ja Maanteedeamet ei suuda tasuta ühistransporti rakendada. Täna käivad pensionärid tööl selleks, et elatuda ja vallast siis toetusi(teatud) ei saa. Kaotati ju isegi nn. Jõuluraha või sünnipäeva raha , kord aastas. Selle asemel saavad kingitusi miljonites vallas arendajad, vallaametnikud kasutades positisooni premeerivad isegi kriminaalseks osutunult ja nüüd toetame rullnokkade teket palehigis töötajate arvelt ?!
Vastus: Volikogu istung 21.08.2018
Vastas:
Margus 23. augustil 2018 kell 21:18:02
Teema läheb kuskile kiiva, aga kas tänapäeval pole mitte enamuse ametite puhul eeldatakse autojuhilube. Tingimata ei pea autojuhiks hakkama.
Vastus: Volikogu istung 21.08.2018
Vastas:
Heigo 23. augustil 2018 kell 22:16:54
Millas volikogu tasuta ühistransporti soodustama hakkab, näiteks neile, kel autot ei ole?
Ja kas vallavalitsuses saaks õppida ka näiteks keevitamist ja skeemitamist?
Loomulikult vallavalitsuse toel ja hüvanguks.
Vastus: Volikogu istung 21.08.2018
Vastas:
Margusele 24. augustil 2018 kell 00:33:06
Margus, vald pole koolitaja, vaid võib anda teooria üldteadmistes spetsiaalses tunnis- Liiklusohutus(et tatikad kõrvaklapid ja oma ipadiga ei kooberdaks). Tund peaks olema koolis ja põhimõttel algteadmised. Täna teeb, kes liikluskoolitust ja õppesõitu vallas? Kummale see on soodustus , on selleks siis hange ?
Teema pole kiivas sugugi. Teenigu suvel raha perse vedamise asemel ja miinimum tunnihinnaga, tööandjad saavad teha koolitust läbi tööturu tänasel päeval, see kord on muutunud. Iga töötu noor võib ennast võtta arvele töötukassas.
Vastus: Volikogu istung 21.08.2018
Vastas:
ruukkivi 25. augustil 2018 kell 09:33:55
ka remargi korras - tööturul konkurentsivõimaluste suurendamine ei tähenda ju autojuhina tööle asumist. Autoga on lihtsalt parem liikuda. Samas pole see ehk kõige olulisemgi. Vaadates meie liikluskultuuri, siis on hea kui toetada neid, kes soovivad endale asja selgeks teha, kuid vbl jääb asi muidu raha taha.
Vastus: Volikogu istung 21.08.2018
Vastas:
23.aug 25. augustil 2018 kell 12:08:08
Raivoga osaliselt nõus. Aga, jõutakse auto osta - pole lubadele toetus vajalik. Jalgrattalubade koolitus - see on teretulnud- see just annab nii jalakäijale kui sõiduki kasutajale edaspidiseks koolituse ja selleks nimetati eespool Liiklustund vajadust.
Kuna, Raivo , tõid just välja ühe põhiargumendi - auto on mugavus ja ühistransport on vajadus!

Kui näiteks, toetused toidule ja korterile , on seotud pere sissetulekuga ja jmt. , siis oleks ju see sõiduauto lubade koolitus B ka vajalik siduda sissetulekuga peres . Kas B -ga koos saadakse ka A -kat.lube ?

Kaitseministeerium ajateenistusest kõrvalehoidjatele on soovinud alustada lubade peatamist , seega leian siin samuti vastuolulisuse - kas on teada Jüri , st. Rae valla mitte ajateenistusse minejate(kõrvale panijate) hulk vanusegrupiti ? ja nõrgukeste hulk, kes ei läbi med.kom. või saadetakse tööteenistusse(osa ei kõlba ka sinna ) - seega ei peaks selline klass saama toetust ka lubadele kui pole tegemist invaliidsusega ja siinkohal küsin - kuipaljudele töövõimetutele või puudega või osalise töövõimega kodanikele Rae vallast on kompensatsiooni antud töölkäimiseks ?(siinkirjutajale ei ole makstud) ...või lube ja koolitatud?
Raivo- miks tehakse vahet reperesseeritutel valla toetuse saamisel, miks otsus muudeti ?seda teemat on siin puudutatud varemgi.
Kui taastati - matusetoetus, nüüd lubadetoetus, miks represseeritute toetust pole taastatud (muuseas sel teemal oli vestlus ka Rosenfeldiga kunagise toetuse väljakäija, kas ta on volikogus teinud vastava pöördumise ?)
Miks pole volikogu istungid jälgitavad - mitu korda on volikogu liikmed tõstatanud seda küsimust viimase 10 aasta jooksul ? Lubadus ju oli ?
Kas vald on tervik või ärikate paradiis- nagu Kurna mõis , et iga arendaja aegu põletatakse mõnel korral soovitud taseme saamiseni ?
Vastus: Volikogu istung 21.08.2018
Vastas:
ruukkivi 07. septembril 2018 kell 09:57:16
Saabusid vastused arupärimistele.

1. Aaviku-Patika kergliiklustee kaevise ladustamise teemal polnud päris selge vastus, kuigi ta on väga lakooniline http://www.raivouukkivi.ee/fil...
Ebaselgus siis selles lubade osas. Esitati küll vallavalitsuse nõusolek, mis lubas pikendada ladustamist. Selles nõusolekus on kirjas, et vajalik on ka Keskkonnaameti nõusolek, kuid seda arupärimise vastusele ei lisatud. Kui ta olemas on, siis oleks pidanud lisama, sest arupärimises seda konkreetselt küsiti. http://www.raivouukkivi.ee/fil...

2. Peetri perearstikeskuse arupärimisele esitatud vastus näitab, et saadakse hakkama täiesti konstruktiivsete vastustega, milles puudub igasugune ärapanemise soov. On näha, et tegemist murekohaga ja sellele lahenduse leidmine on oluline. Vähemalt mina sain nii aru. http://www.raivouukkivi.ee/fil...
Vastus: Volikogu istung 21.08.2018
Vastas:
huvituks 07. septembril 2018 kell 16:13:49
vähemasti on huvitav teadasaada aga siiski oleks huvitav jälgida volikogu istungit lives , sest needki kulutused omalajal tehti ja IT kohti loodi selleks. Kas Eesti Vabariigi e- ilm polegi Rae valda hõlmanud, nagu ütles sm.Ansip ja miks reformierakond ei jälgi seda õilsust?

Huvitav oleks teada, kuidas läheb ladustamine Ameerika metsas suure spordimäestiku loomisel ? ja mis on saanud Kanamäe künkast Kopli külas ?- mida on proovid näidanud, mida pidevalt kontrolliks pidi võetama ja millal viimati võeti ?
Vastus: Volikogu istung 21.08.2018
Vastas:
Heigo 07. septembril 2018 kell 19:30:46
Mitut Peetri keskust siis ikkagi ehitatakse.
Ühte koos perearsti keskusega pidi ehitama hakkama Reval Pro, kes lisaks pidi Mõigu tee ka korda tegema ja nüüd siis juba teine keskuse rajaja?
Vastus: Volikogu istung 21.08.2018
Vastas:
karmilt 07. septembril 2018 kell 21:23:22
Heigo, ajad ehk Peetrid sassi:), Rae valla Peetri tehti Järvamaa Peetri järgi, ehk on lood sassis nüüd ? Mõigu on meil ka Peetri ?

Peeter, Peeter peeeeretas, suure linna väravas.....

Vastus: Volikogu istung 21.08.2018
Vastas:
Heigo 08. septembril 2018 kell 09:17:31
Mis mu Järvamaast, kui jutt ikka Rae vallast
Vastus: Volikogu istung 21.08.2018
Vastas:
ruukkivi 08. septembril 2018 kell 12:51:36
Vastuseks kommijale nimega huvituks. Rae vallavolikogus on olnud tõepoolest jutuks live ülekanne, kuid sellest loobuti. Mingeid seadmeid selleks minule teadaolevalt ei soetatud. Margus Vain tegi proovi volikogu salvestada ja seda siis internetis kajastada, kuid seegi ei saanud populaarseks. Kokkuvõttes oli väidetavalt huviliste ja maksumuse suhe selline, et tegevus oleks olnud ebamõistlik maksumaksja raha raiskamine.

Suusamäe kasvamist käisin vaatamas ise. Täna on see päris prügimäe moodi. Kuidas tema tihendamine ja hilisem staabiilsus tagatud saab, seda ilmselt monitoorib vald. Vähemalt lepingus nii oli.

"Kanamägi" ehk suletud Lagedi prügila peaks olema samuti keskkonnaameti monitooringus. Seal on oluliselt rohkem vaja monitoorida aastakümneid prügilasse ladestatud materjalide lagunemisest tekkida võivaid riske kui seda tühist kanade matmisest tulenevat. Usun, et kui küsid selle kohta vallast, siis saad ka adekvaatse vastuse.
Vastus: Volikogu istung 21.08.2018
Vastas:
lugejaile 08. septembril 2018 kell 21:19:46
Volikogu istungite kanne poleks maksumaksja raha raiskamine mitte mingil juhul. Eriti lugedes siin foorumis , Raivo, sinu kokkuvõtteid tõeseks pidades ja ilmselt seda peakski nägema lives.
Mis puudutab, Vain´i tegevust- jah, mul pole tegemiste vastu midagi olnud kui ainult see, et viimasel ajal ta läks nö. 0 tasapinnale ja pärast äramärkimist tema tubliduses, vaibus tegevus. Just siinkohal oleks tema võinud jätkata ja nii ka tema küla bussiringid jms. asjad oleksid olnud vabas mikrofonis lives volikogus kuulda olnud kõigile.
Kui suusamäe ehitusest on prügimägi saanud, siis oligi see tähelepanuks siin, et volikogu liikmed peaksid alaliste komisjonide käest saama monitooringu tulemused, komisjonid ju töötavad nii revisjon, keskkonna jms. Viimane on ju tavaliselt pea igasse arendusse märkiv, ei vaja mõjude hindamist. Antud juhul, peaks olema valla lepingu puhul, absoluutne aruanne pidev.
Kanamäe küngas - siin oligi mõeldud mitte ainult kanade küsimus vaid tegelikkus seal. Sest teatavasti möödunud aasta tohutud vihmad ja tänavune soojus , vajab sellistel objektidel monitoorimist. Ja kui seda on tehtud väljastpoolt, peaksid olema andmed ka valla lehel nähtavad ning külaseltsingu juht peaks olema kursis ning küla ka teavitama. Lisaks puudutab tegelikkus mitteainult Kopli küla.
Seega pole ükski teema mitte torkimise põhimõttel, vaid kuidas kulgeb. Valla ajalehes saab lugeda vaid kultuurisündmusi, muud asjad peaksidki volikogust saamisel pilti , lives?

Vastus: Volikogu istung 21.08.2018
Vastas:
lugejaile 08. septembril 2018 kell 21:19:46
Volikogu istungite kanne poleks maksumaksja raha raiskamine mitte mingil juhul. Eriti lugedes siin foorumis , Raivo, sinu kokkuvõtteid tõeseks pidades ja ilmselt seda peakski nägema lives.
Mis puudutab, Vain´i tegevust- jah, mul pole tegemiste vastu midagi olnud kui ainult see, et viimasel ajal ta läks nö. 0 tasapinnale ja pärast äramärkimist tema tubliduses, vaibus tegevus. Just siinkohal oleks tema võinud jätkata ja nii ka tema küla bussiringid jms. asjad oleksid olnud vabas mikrofonis lives volikogus kuulda olnud kõigile.
Kui suusamäe ehitusest on prügimägi saanud, siis oligi see tähelepanuks siin, et volikogu liikmed peaksid alaliste komisjonide käest saama monitooringu tulemused, komisjonid ju töötavad nii revisjon, keskkonna jms. Viimane on ju tavaliselt pea igasse arendusse märkiv, ei vaja mõjude hindamist. Antud juhul, peaks olema valla lepingu puhul, absoluutne aruanne pidev.
Kanamäe küngas - siin oligi mõeldud mitte ainult kanade küsimus vaid tegelikkus seal. Sest teatavasti möödunud aasta tohutud vihmad ja tänavune soojus , vajab sellistel objektidel monitoorimist. Ja kui seda on tehtud väljastpoolt, peaksid olema andmed ka valla lehel nähtavad ning külaseltsingu juht peaks olema kursis ning küla ka teavitama. Lisaks puudutab tegelikkus mitteainult Kopli küla.
Seega pole ükski teema mitte torkimise põhimõttel, vaid kuidas kulgeb. Valla ajalehes saab lugeda vaid kultuurisündmusi, muud asjad peaksidki volikogust saamisel pilti , lives?

Vastus: Volikogu istung 21.08.2018
Vastas:
volis 15. septembril 2018 kell 18:19:59
ja nii juhtuski, et kahjuks valla määrus sotsiaalset abi(ravimid,hambaravi) suurendada ei saa, samas töötad kellelegi makse tasudes nö. perelõbu osaks juhilubade saamiseks B kategooria, milline tähendab ka A kategooria saamist. Seega on kahjuks jõuka valla tunnusmärk, et pensionäridelt mitu nahka ja see puudutab ka puue olemasolul vms. juhtudel.
Huvitav, miks ükski volikogu liige ei esitanud parandust antud määrusele ? On ju teada, et üks summa nii hammastele kui ravimitele 80.- aastas ei ole ehk isegi 1/3 korvav või kuni pool.
statistika