Aktuaalset
 
Avaleht
Rae vallast
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Dokumendid
Saada kiri foorumi pidajale


Rae valla virtuaaltuur


Avalik foorum: vastused teemale
Lisa uus teema
Teema: Rail Balticu avalik arutelu toimub 28. jaanuaril Rae kultuurikeskuse saalis algusega kell 18.00
Teemat alustas:
koosolekule 28. jaanuaril 2014 kell 14:46:37
Loodetavasti on saal pingul, registreeritakse huvilised, vältimaks edaspidi teatud meie valla iidolite sõnaseadeid, vormis: sa ei tea sellest midagi jne. Siis on vähemasti võimalus vaadelda, kas need ja siin foorumis tegijad üldse millestki teavad. Tähelepanuks , kui raudtee läbib Rae valda , pudutab see peaaegu 7000 elanikku otseselt. Näiteks Ringtee sõidukite- veokite mürale, lisandub Jüris raudtee müra. Väljasõidud Jürist erinevate viaduktide kaudu edaspidi, suurendavad lisaks nn. kütuse reostust , õhu saastel.
Meil asub Jüris muinsusobjekt , kirik ja vibratsioon selle alusele võib tuua samuti hilisema hävingu. (Võrdluseks - Tallinnas Rahumäelt kostab ja on tunnetatav kaubarongide liikumisel pinnase kaudu vibratsioon Sopsu klubi(Perh-i kõrval) piirkonnas. Selles piirkonnas on aga teistsugune pinnas, mis leevendab pisut)
Kindlasti ei ole vajalik raudtee kahe sadama ühenduseks, sadamal on otstarve ja seda ta täidabki. Veoste Tallinnast mööda suunamisel, tuleks arvestada millalgi Haapsalu suuna avamisega ja nii peaks Paldiski suunal veod liikuma koguni Keila-Ruila(Kernu)-Rapla ja edasi suunaga Tapale, mis teeks sealsest mahajäetud linnast uuesti kaubakeskuse ja annaks vähemasti edaspidi tööd piirkonnas ja elu vähemasti 10000 inimesele. Tallinn saabki sel juhul oma kauba edaspidi Muugalt otse, Paldiskist otse ja Tapa suunalt samuti otse , Ülemiste jaama või autotranspordiga. Üldiselt , ükskõik kuidas ei taheta vältida Tallinnas kaubavedu, polegi see enam võimalik, sest juba suurlinna staatus vajab raudtee säilimist muul otstarbel linna erinevates suundades ja lisaks teatud, rajatud ettevõtted - neid pole enam võimalik likvideerida, vastasel juhul on see majanduse kokkuvarisemine. Intensiivsust saab vähendada aga raudteed likvideerida ei või - siin peaks ka oma sõna ütlema Päästeamet. Raudteed on erinevates linnaosadses ülesvõetud aga see on toonud suurima kuluallika - teede korrashoiu summad löövad ülepea kokku. Raudteel on alati mitte ainult reisijateveo otstarve vaid ka väheräägitud ja Eestis tabuna hoitud teemas - tsiviilkaitse või erakorralisus. Seega on kummaline teatud põhjendusi kuulates, miks just selle raudtee teema sees on äkki nii vajalik kahe sadama vahelise opereerimise ja logistika teema segamine.
Kui oli tähtsus Soome-Eesti- Euroopa ühendamine 2 tunniga irw:) , siis on selgemast selgem - Eesti peaks valima oma elanikkonna ja olemasolevate tähtsaimate punktide ühendamist (mitte kaagutama tõmbekeskustest, mida veel polegi) ja olemasolevad tähtsad punktid on kogu raudtee elektrifitseerimise antud Balticu käigus(õhu puhtus, müra minimaniseerimine ja nende seaaedikute ehitamine loodusesse) järgnevalt : Tallinn-Lagedi-Raasiku-Kehra-A... Tapa- Tamsalu- Rakke- Jõgeva-Tartu-Elva-Valga.... (selles piirkonnas on ka erinev tööstuslik maastik)Nii on piltlikult ja see koridor on olemas, kulud on minimaalseimad , sest sellel lõigul on ka metsloomad ja kodanikud oma elamistega arvestanud. Ei ole vaja seaaedikuid ehitada müratõkkeks, pole ka vaja iga 10 km tagant loomade ülekäike. Antud piirkonnas on niipalju raudtee viadukte , milliste reonoveerimise käigus loomad jätkavadki viadukti aluste kaudu liikumist. Samuti on antud piirkondades juba olemas ka sõidukitele raudtee ületuskohad , piirkonna elanikud kasutavad kindlaid kohti.
Eesti ei ole nii jõukas ja ei peaks olema jobu sarnane, et vajaks kahe peatusega ? või kolme peatusega ( Tall-Pärnu või Tall-Viljandi)? kiirrongi ja mingi jobuliku lähenemisega - ümberkaudsed saavad sinna tulla reisimiseks Euroopasse. Siiani pole keegi korraldanud küsitlust arvatavasti, kas Tartlane sõidaks Viljandi (Pärnu)või kasutaks ta parem lennukit Tallinnast või juba parem Tartus lennukiga otse või Tartust liinibussiga odavalt Riiga , otse lennujaama. Sest tänases programmis ei kajastu ka kuidagi see tohutu kiirusega Poolast edasisaamine. Kas Poola ongi Euroopa ? Kas kasutada praegust Lõunasuuna trassi ja vedada trassialune kokku raudteel, öösel , laienduseks või hakata ehitama autovedudega - kes on see tark, et sellist kasumit kütuseärikatele või maanteede lõhkumisest tulenevale , mõtleb ?
Tundub, et jobu pole diplomaatiline väljend aga huumori prismast vaadates parim ja juhmus. Eesti vajab, olgu või koos Skandinaaviaga - raudteed, mis võimaldab koos kaubaveoga ja reisijatega nn. kiirtrassi , läbilaskvuse suurendamiseks ja optimaalseima reisijate teenindamiseks. Mitte Ekspress nagu Tokyo-Osaka vms. Äkki ehitaks hoopis jaapanlaste moel taevasse raudtee ja polekski vaidlusi ?! kedagi ei sega - kihutage ja ehitage ?, meil on seda aherainet piisavalt ülevabariigi (Rummu, Väo, Maardu. Loo, Sillamäe, Kunda, ja kogu ida-virumaa) , seega ainult sega mörti ja pane piita. Isegi loomade viadukte pole siis vaja , müra ka pole , ....... Sõidab maailma esimene e-rong ja raudteed hooldaks nt. AS Jobukakud.
Midagi on vaja riigis ehitada, aga see peab olema max. kasulik kõigile siinstele Eesti kodanikele ja eelkõige.
On näha , et huvide pealesurumine on toomas muidu samasuguseid lugusid , nagu Maardu juures pooleliolev viadukt - mida võib nimetada suitsiidiobjektiks, siis eilses Õhtulehes väljatoodud Peterburi mnt. lõik Liiapeksi juures(ime et see värk alles nüüd jõudis ajakirjandusse......)
Kordame siinkohal Lenini teostest pärinevat : Lenini kirjast Telegraafi ülemale kõne halva kvaliteedi kohta vestlusel Staliniga- kui järgmine kord peaks kõne olema halb , siis ähvarda teda mahalaskmisega.
See bol¨evism oli ääretult repressiivne. Tänasel päeval peab aga tõdema, et vastutavatel kohtadel , ei vastuta keegi millegi eest (Õhtulehes, eilses,
http://www.ohtuleht.ee/562235/... Seega, peaks ametnikud võtma kergemaid ülesandeid, mis kujuneks vajalikuks- kasulikuks Eestile , siin elunevaile ja loob töökohti maksimaalselt, mitte raha väljaviies ja kodanikke ärasõitmas(või ongi tänapäevane kiirrong tsiviliseeritud, punase passi olemasolul, piiride avatus , nimega väljaränne= küüditamine ? demokraatlikus aknas.
Meie, kirikuõpetaja ja Saku volikogus olev Tanel Ots peaks olema eeskujuks Rae valla ametnikele ja valla kodanikele, eriti selle teema käsitlemisel
 
Kommenteeri seda teemat
Vastus: Rail Balticu avalik arutelu toimub 28. jaanuaril Rae kultuurikeskuse saalis algusega kell 18.00
Vastas:
osalenu 28. jaanuaril 2014 kell 22:50:27
Selgus, et suure töö oli ärateinud hr. T.Ots , põhiliselt tema ettevõtmine on vägagi olnud et üldse see teema sai suure tähelepanu. Selgus, et halvimaist parim variant on siis tõesti kõikidele kokkupuutuvatele valdadele , Ringtee variant tingimustega: peavad olema kindlsutatud piirneval alal pääsuga, raudteel peab olema ka ühistranspordi kasutuseelis(nüüdseks on riigimeeste maiusest saanud tegelikkuses kaubaraudtee). Seega, ühendus Sauelt-Maarduni.
Selgus huvitav tõsiasi , et Tartu kaudu plaani mahamatmisel on osa ka isamaaliidul- sest 20 aastat tagasi oli see iml kontoris arutlusel kui mõte ja just läbi Ülikooli linna. Kelle osa on aga Männiku-Raku-Peetri -Maardu , 10-12 aastat tagasi jäetud raudteekoridori väljaarvamine ? plaanidest .... See oli tollal parim variant , kõigile.
Selged ohud vedude kohta ja prognoosid - ebaselged. Selgus on ka see, et võimalus on, see raudtee jääb üldse ehitamata ja võimalus on pressida ka olemasolevasse Tallinn-Valga koridori. Suur kergendus oleks kui vähemasti raudtee läbiks Tapa , see annaks võimalusi töökohtade tekkeks ja veoste logistilise keskuse erinevaile suundadele.
Et viimasel ajal on räägitud vaid Tallinn -Pärnu väga vajalikust ......, siis on ka samas likvideeritud raudteid - Mõisaküla jmt. , nüüd selle kiirtee valmimisega (ei teagi veel!) käigus jäetakse Lelle-Pärnu lõik renoveerimata ja kaob üldse. tegelikkuses lubati, et vana raudtee jääb alles. Vaikselt muidu peatumata reisipress , kuluaaris saab peatuse Raplasse. Tohutu argument , Pärnu kaudu peab uus rongitee minema- on ,et momendil sõidab Tallinnast Riiani üle 2000 reisija päevas (kogu transport kokku)- aga lubadus oli , iga 2 tunni tagant väljub kiirrong Euroopasse....
Seega, pole tegemist reisijaist hoolimisega, vaid kaubavedu- aga miks peaks Narvast tulev kaup sõitma Maardu poole ja siis edasi ümberlaetult Pärnu poole , Euroopasse ?
Vaadates raudtee laiuseid , milline oleks kasu ?http://et.wikipedia.org/wiki/...
Kohtumised jätkuvad erinevates valdades, maakonna kodulehel on info
Vastus: Rail Balticu avalik arutelu toimub 28. jaanuaril Rae kultuurikeskuse saalis algusega kell 18.00
Vastas:
Raul 28. jaanuaril 2014 kell 23:46:02
Sveni loetamatu lektüüri kõrval tasuks lugeda ka Hardo Pajula arvamust.

Eriti huvitav on seda võrrelda Indrek Neivelti hiljutise blogiartikliga, sest kaks Eesti tippaju on samat teemat lahanud mõnevõrra erinevatest aspektidest ja just see avardabki vaadet. Pajula kirjutab muidgi talle omase sarkasmiga. Head lugemist!

http://arvamus.postimees.ee/26...

Üks päris tähelepanuväärne lause: "Selle asemel et see triljon-miljon eurot sõbralikult koos ära raisata – vastasel juhul teevad seda kreeklased niikuinii –, oleme omavahel hoopis tülli pööranud küsimuses, kas Vilnius (ja need teised linnad) peaksid trassile jääma või mitte".
Vastus: Rail Balticu avalik arutelu toimub 28. jaanuaril Rae kultuurikeskuse saalis algusega kell 18.00
Vastas:
sven 29. jaanuaril 2014 kell 16:18:33
aitäh , Raul.
Ma pole vajanud võrdlust sinupoolselt alltooniga ja kellega võrrelda. Pigem on Pajula artikkel midagi ütlev kuid mitte selgitav ja ilmselt pole temal asja Rae valla, Tuhala karstiala, teiste naabervaldadega vaid kriimustab kogu ettevõtmist loominguliselt. Mütoloogiliste sünonüümidega ei lahenda olukorda. Iseenesest on see üldprojekt EV vajalik, kuid teostus peab hõlmama kõikide kodanike jaoks parimat - tööhõive, liikumine punktist punkti ja siia lisades selle plirtsplärts poliitikute arvamuse tõmbamisest ja tõukamisest- kohtadele... Just tõmbamist ja kilplaste moodi vedu ei vajata , kui projekti omapoolne finantseering peaks olema kuni 15%. Sellisel juhul on vaja selgitust ja sinu targutamise ja enda arvamuste puudumist , võib kokkuvõtlikult nimetada - oled lihtsalt poliitiline lohv. Pajula tarkust väljendada- tulnud vallamaja saali ja väljendanud , millegipärast oled siin targutamas.
hr. Neivelti arvamused on olnud asjakohased alati ja on hea tunne, ma ei tea kas sina, Raul, tead - ta on Rae valla kutt.
Vastus: Rail Balticu avalik arutelu toimub 28. jaanuaril Rae kultuurikeskuse saalis algusega kell 18.00
Vastas:
saalis 02. veebruaril 2014 kell 14:22:57
huvitav oleks teada, miks abivallavanem Põldmäe ei võtnud koosolekust osa , kuigi antud teema on ka tema ametijuhises ja kureerib seda. Kohalolekuks ei saa nimetada tagareas püsti seistes ja vaikselt ilmudes hiljem ja lahkudes varem või peatselt. Kui ta oli seotud ettevalmistusega või koosoleku järgselt nn. töötoas tegevusega , pidanuks siiski ka temalt olema sõnum lisaks vallavanemale , vallaelanikele?
Vastus: Rail Balticu avalik arutelu toimub 28. jaanuaril Rae kultuurikeskuse saalis algusega kell 18.00
Vastas:
xxx 07. veebruaril 2014 kell 00:06:42
nüüd jääb oodata Rae valla üldist otsust(peagi on see vajalik), kuid Ringtee kõrvale paigaldamine , üks võimalus- on võetud kaalumisele ja loodetavasti halvimate hulgast parimana heakskiidu leiab. See variant päästab edaspidistest maade lõikumistest , sest Ringtee äärse välistamine , toob siiski vajaduse Tallinna möödaviik teha ja samuti Paldiski -Tartu liini ühendamine , ka Pärnu-Viljandi. Miks Rae valla eelmine Tallinna möödaviigu koridor kadus ? See on mõistatus ja suht lihtne , sest tegelikult teati 20 aastat Euroopa uue ühenduse loomisest ja vallas olid koridorid loodud , osaliselt logistika ettevõtted planeerisid samuti selle alusel. Seega , tekitati see Peetrilinn - mis siis , et ühesuguse nimega aga pressiti...... Männiku -S-Sõjamäe ühendus oleks läbinud tühjad alad , tänaseks on Rae valla detailis tehtud karuteeneid.... Ilmselt see maade äritsemise ja kaubaks mineku arvestamine , mis nüüd...... On loonud olukorra, kus tegelikult Rae vallas polegi raudteed kuskile panna ....., Nüüd kaalumisele tulev variant aga riivab kõige vähem.Kahjuks on tekitanud olukorra valla rahvas oma valikute ja valimistega. Tublid.
Vastus: Rail Balticu avalik arutelu toimub 28. jaanuaril Rae kultuurikeskuse saalis algusega kell 18.00
Vastas:
Kahvel 08. veebruaril 2014 kell 18:57:16
Sven Orli Orgmets, räägi selgelt ja liigenda oma teksti, hetkel on sul kõik nagu pudru ja kapsad
Vastus: Rail Balticu avalik arutelu toimub 28. jaanuaril Rae kultuurikeskuse saalis algusega kell 18.00
Vastas:
eelmisele 08. veebruaril 2014 kell 20:37:03
kuula täpsemalt Vikerraadios olnud kahest saatest , siis saad aru, nämmutada pole mõtet, need on tolle kirjutaja arvamused kuulatu põhjal
Vastus: Rail Balticu avalik arutelu toimub 28. jaanuaril Rae kultuurikeskuse saalis algusega kell 18.00
Vastas:
Margus Vain 12. veebruaril 2014 kell 12:38:39
Üks aktiivne vallakodanik palus minu arvamust Rail Balticu kohta ja ma selle ka siis esitan.
Minul seda raudteed vaja ei ole, aga kuna see tuleb niikuinii, siis on meie kõigi kohus, ajal mil saame kaasa rääkida, seda teha ja leida trassi jaoks kõige mõistlikum koht. Minu arust on ringtee variant väga mõistlik, sest maantee ümberehitusega 4-realiseks tekib niikui nii barjääriefekt, mis on oluliselt suurem mõjutaja, kui raudteelt lähtub mürareostus.
Kui projekteerida RingRail maantee erinevate suundade vahele siis võib-olla loovad raudteed piiravad piirdeaiad täiendava müratõkke ka maantee mürale (erinevate maantee suundade müra eristub teineteisest).
Hajaasustusse rajatava trassi puhul on nii barjääriefekt kui ka mürataseme kasv võrreldes trassieelse olukorraga märkimisväärselt suurem, st. häiring on suurem kui tiheasustuses, kus müratasemed on liikluse tõttu niikuinii kõrged.

Lahendusi tuleb otsida kompleksselt ja põhjalikult. Täna kahjuks tundub, et ministeeriumi maanteeinimesed ei suhtle raudtee inimestega jne.
Vastus: Rail Balticu avalik arutelu toimub 28. jaanuaril Rae kultuurikeskuse saalis algusega kell 18.00
Vastas:
Sven 12. veebruaril 2014 kell 13:41:27
hr. Vain - sinu arvamus, et sinul seda vaja pole, paneb mõtlema sellele ringile , kes sokutavad raudteed suva. Seda raudteed on ka sinul vaja, lähtudes, et oled selle riigi kodanik. Ja loomulikult on antud pakutav variant hr. T.Ots poolt parim ja tema poolt selle juhtvankri vedamine igati kiidetav. Ka temal pole seda raudteed vaja, kuid kodanikeühiskonna liikmeina ja riigi kodanikena, peame siiski vajalikkust hindama teises valguses. Hetkeni, mil trassi on justnimelt pressitud kui kellegi huvides või tegutsedes, et palga eest on töö tehtud ja peale seda tulgu või veeuputus, jõuad sa siiski arusaamale- et see ilmselt on kõigi kodanike huvides ja parima lahendini jõudmine on kasulik kõigile.
Vastus: Rail Balticu avalik arutelu toimub 28. jaanuaril Rae kultuurikeskuse saalis algusega kell 18.00
Vastas:
Margus Vain 12. veebruaril 2014 kell 16:09:43
Sven
Me ajame Taneliga hetkel ühte asja. Igaüks oma annete ja oskustega.
Vastus: Rail Balticu avalik arutelu toimub 28. jaanuaril Rae kultuurikeskuse saalis algusega kell 18.00
Vastas:
ruukkivi 13. veebruaril 2014 kell 09:35:10
Ma küll ei arva, et olles mingi riigi kodanik, peab olema nõus iga idiootsusega, mida selle riigi juhtkonnas mõni isik on suuresti enda huvides välja käinud. Mina julgen selgelt öelda, et minule seda raudteed vaja ei ole ja kohe kindlasti mitte nii, et see lõikaks riigi veelkordselt pooleks. Meil on juba raudteekoridor olemas Tartust Tallinani ja iga natukenegi mõtlev inimene peaks mõistma, et selle koridori võimalusi kasutades lõhume me oma maad kõige vähem. Kodaniku staatus ei kohusta kiitma takka mingi kliki huvides tehtud otsuseid. Kodaniku staatus annab õiguse oma arvamuse avaldamiseks ja demokraatlikus riigis võib kõval häälel avaldada ka arvamust, mis ei ühti riiki juhtiva kamba omaga.
Vastus: Rail Balticu avalik arutelu toimub 28. jaanuaril Rae kultuurikeskuse saalis algusega kell 18.00
Vastas:
Sven 13. veebruaril 2014 kell 12:24:17
saan, Raivo, aru- sa pooldad samuti Tartu suuna koridori ja seda pooldan ka mina, juba rohkem kui 10 aastat tagasi väljaöeldult. Aga Tallinnast möödapõige Paldiski suunalt ju nagunii on vajalik ning see on tõesti Ringteed kaudu parim valik , seda enam - et Rae valla piires on veel Ringtee väljaehitamata ja lõikumised oleksid vähem valulikud kui muudes variantides Rae valla maadel. Samuti on tänaseks ju ELVESO suured liitumised vee-kanal. osas arvestatud tarbijaiks just Lagedi piirkonnale selles ringtee kõrvala asuvas , hulk ettevõtteid on rajanud oma tegemised siia , mis annab paraku just töökohad ja investeeringud ning ka elamute poolelijäänud arendused saavad lõpliku käibe. Eks paljud asjad ole nüüd selles osas valulikud , mis jäeti valla arengukavaga omal ajal planeeringus arvestamata ja on tekkinud hoopis Rae valda äärealasid. Eks me pea nüüd arvestama ja hr. Tanel Ots´al on õigus, et seda lini saab kasutada ka hiljem alates Maardust kuni Rohukülani reisrongidele kasutada. Hullem on nende tõmbe ja tõukepunktide teostus , mis tühjendab piirkondi. Selles on tõsi, et vaevalt hakkab tuhandeid sõitma Poola , pigem jääb kunagise Veneaegse - kui oled lugenud , keskmine kodaniku rongikasutus kuni 90 km vahemaa ja seda peaks ka meie pubed olema lugenud ning saama aru, et rongi tuleb käsitleda kui ühistransporti ja lisaks tsiviilkaitselise strateegilise liikluse osana. Olgu et siinne rahvas kirjutab kui lollist aga olen siiski suutnud lugeda suht palju teemades, mis aktuaalsed. Parem võiksid mõned kiusajad mõelda endast kriitiliselt, et ei peaks pidama ameteid kui on alko probleeme või narko probleeme või maade pesemisest tulenevat. Meeltesegaduses tehtud otsused võivad tõesti olla mitte just parimad koduste kulude kontrolli alla võtmisel kui ei taheta tõesti meelevaldselt teha võlakohuslaseks erinevaid põlvkondi päikesetempli teraviku liidritele. Kunagi tegeles hr. Böckler ohualade kaardistamisega ja milline oleks tema arvamus täna ? Kas kaupade kiire transiidiga edastamine koheselt või ladustamine pikemaajaliselt, sealhulgas raskeveokitega maanteel, samade punktide vahel vedu "ükshaaval". Vaadates juhtumeid, on pidevalt rekkad kraavis eri ja ohtlike veostega. Samuti liiklust pärssivad. Seega on raudtee ilmselt parim lahendus.

Vastus: Rail Balticu avalik arutelu toimub 28. jaanuaril Rae kultuurikeskuse saalis algusega kell 18.00
Vastas:
Michel de Nostredame 13. veebruaril 2014 kell 15:53:41
Huvitav on see et SA Jüri Kiriku Fond nõukogu on asunud Rae valla eest tegema otsuseid. Ühtäkki inimesed kelle pädevus ega teadmised ei küündi selleni, et kavandada uut RB raudteed on ühtäkki kehastunud suurimateks asjatundjateks. Paraku pole aga vandenõulased kooskõlastanud oma plaani oma erakonna peakontoritega ja hetkel tundubki et tegemist on puhtakujulise isetegevusega. Paraku pole aga ennast ekspertideks pidav vandeselts pannud tähele ühte üsnagi olulist momenti. See on asjaolu et RB ringtee äärde kavandatava trassi maksumus on ligikaudu samapalju kui Kaunase Vilniuse vaheline uus trass. Samuti selle tehnilise teostatavuse keerukus ja täiendav ajakulu võib seda ohtu kogu RB projekti. Kui see asjaolu mõlema koalitsioonipartneri peakontoris ükskord ära seeditakse siis võib juhtuda naljakas lugu kui mõni oma erakonnakaaslane saab nimetatud Juhan Partsi poolt leedukatele omistatud nimetusega. Seega palju õnne talle. Sama võib juhtuda ka teise koalitsioonipartneri juhtfiguuriga kes suure isa projekti vastu astudes võib sattuda ise ebasoosingusse. Nalja hakkab veel saama. Samas kuidagi kohatu on selline manipuleerimine ja tagatubade poliitika harrastamine. Kirik peaks ju eekõige inimesest hoolima.
Mis puutub aga RB otstarbekusse tervikuna siis jagan Raivo seisukohta.
Vastus: Rail Balticu avalik arutelu toimub 28. jaanuaril Rae kultuurikeskuse saalis algusega kell 18.00
Vastas:
sven 13. veebruaril 2014 kell 21:03:25
eelmisele kirjutajale - ilmselt pole sa kursis, et hr. Tanel Ots seisis kõigepealt oma kodukandi - Tuhala karstiala kaevandamise vastu , nüüd järgnes soov raudtee üle Nabala raba - ka see osa on kindel kogu teadmata ala joogivee ja natuura säilitamist vajav, seega alustas ta võitlust puhta looduse nimel. Samas on ta valitud Saku volikogu esimeheks ja täidab seda ülesannet - püüdes võimalikult inimeste kasuks leida lahendust, järgnevatele põlvedele. Rae valla volikogu koalitsioon aga kaitseb muid tegevusi, mis on kindlalt kahjulikud - nende kohta on ka lugeda siin foorumis olnud hr. Uukkivi poolt panduna.....
hr. Tanel Ots pole kuidagi Jüri Kiriku SA seotud(liige pole seotus, esindab), SA toetab muinsuskaitselist objekti ja SA võivad toetada kõik(siinkirjutaja on seda teinud). Vaata SA lehelt, kes on tegevad seal http://www.jyrikirikufond.ee/i... ja http://www.jyrikirikufond.ee/i... ning on huvitav , et juhid ei ole toetanud SA , see on mujal maailmas Hea tava.
Kindlasti oleks sul olnud kena olla KOV saalis , arutelul või vaata neid videosid - pidi ülespandama
Vastus: Rail Balticu avalik arutelu toimub 28. jaanuaril Rae kultuurikeskuse saalis algusega kell 18.00
Vastas:
Margus Vain 14. veebruaril 2014 kell 11:38:00
See on nüüd meelevaldne tõlgendus, et SA Jüri Kiriku Fond nõukogu teeb Rae valla inimeste eest otsuseid. Päriselt hea ennustaja ära karda neid seoseid. Olgu siinkohal öeldud neile, kes ei tea, et nimetatud SA loodi EELK Jüri koguduse ja Rae Valla poolt, kes mõlemad määrasid nõukogusse esindajaid vastavalt oma põhimõttele: Koguduse nõukogust ja juhatusest kumbagist 1 inimene ja samuti Rae vallavalitsuse ja Rae vallavolikogu poolt 1 esindaja. Vahepeal on küll vallavalitsuse koosseis muutunud, aga nõukogu koosolekut pole olnud ja nõukogu seega endisel kujul.

Ja loomulikult saavad otsustamises osaleda kõik aktiivsed kodanikud, kes oma seisukohti julgelt ja argumenteeritult esitavad. Iga planeering võetakse vastu kaalutlusotsuse alusel, arvestades ekspertide arvamust ja avalike arutelude käigus saabunud ettepanekuid. Seega peavad olema pädevad ennekõike otsustajad, aga loomulikult mida rohkem kompetentsi on erinevates huvigruppides, seda põhjalikumad saavad erinevad argumentatsioonid.
Vastus: Rail Balticu avalik arutelu toimub 28. jaanuaril Rae kultuurikeskuse saalis algusega kell 18.00
Vastas:
alvar 03. märtsil 2014 kell 12:31:30
üha enam saab selgeks ja tänast Pealinna sirvides, kuidas RB on algsest moonutatud, kuid kes on selle taga ?
http://www.pealinn.ee/index.ph...
Vastus: Rail Balticu avalik arutelu toimub 28. jaanuaril Rae kultuurikeskuse saalis algusega kell 18.00
Vastas:
küsimus RB 14. juunil 2014 kell 20:23:19
Hea küll, RB trass on järjekordselt välja valitud, tutvustatakse Rae vallas 25.06. Tõenäoliselt püütakse see nüüd lõplikult läbi suruda, sest aega on vähe. Nõme või mitte nõme lahendus, kuid kas on mõni vallavolinik või -ametnik julgenud midagi valla inimestele vastu ka küsida? Näiteks täiendavaid peatusi vms ? Mõned küll arvavad , et täiendavad rongipeatused on nõmedad (kes see ikka sõidab, vastasid Kopli küla poolt tehtud ettepanekule volikogu liikmed ja vallavanem mõned aastad tagasi ning saatsid külavanema koostama nimekirju, kes kavatseb rongiga sõitma hakata :)), aga niipalju kui Tallinn Paldiski suunal näha, on lisapeatuste arv reisijate arvu suurendanud. Kas keegi on RB raames teemaks võtnud lisapeatused Tallinna ja Aruküla vahel? Planeeritud elamumaad piirnevad raudteega, rongimüra ja kitsenduste talumise eest ei oleks ehk üleliia palju nõutud, et vähemalt transpordiühendus Ülemistele rajatava keskusega ja üldse Tallinnnaga muutuks vallarahvale kättesaadavamaks.
Vastus: Rail Balticu avalik arutelu toimub 28. jaanuaril Rae kultuurikeskuse saalis algusega kell 18.00
Vastas:
Republikareformirong 15. juunil 2014 kell 12:36:52
kindlasti peab saama projekti käigus peatused Kurna, Pildi küla , Rae, Lagedi (on olemas) ja ka koheselt määratlus Tuulevälja peatuseks , viimane on tähtis juba selle piirkonna arengu seisukohast


Ja nüüd võtab sõna Raul, loetava lektüüriga ......
Vastus: Rail Balticu avalik arutelu toimub 28. jaanuaril Rae kultuurikeskuse saalis algusega kell 18.00
Vastas:
Margus Vain 16. juunil 2014 kell 13:48:59
Tulge kindlasti koosolekule, sest siis saate otse küsida, miks mõned trassi variandid on aruelu alt väljas ja miks jäeti just need, mis hetkel võrdluses. Hetkel ei ole võrdluses enam nn. ringteetrassi, aga valikusse on jäänud kaks erinevat pauna ümber loodava Nabala Looduskaitsela, mis lõhuvad päris korralikult ka Rae valla hajakülasid.
Vastus: Rail Balticu avalik arutelu toimub 28. jaanuaril Rae kultuurikeskuse saalis algusega kell 18.00
Vastas:
osa võtuks 23. juunil 2014 kell 13:08:53
1 2 3 4
statistika