Aktuaalset
 
Võlglased
pealkiri
Rae valla teede hooldus
Rae valla tänavavalgustuse hooldus
Avaleht
Rae vallast
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Dokumendid
Saada kiri foorumi pidajale


Rae valla virtuaaltuur


Võlglased

 

Võlglastest 

 

Käesoleval kevad-suvel avaldati Rae valla ajalehes Rae Sõnumid paaril korral nimekiri võlgnikest. Ühes nimekirjas olid kirjas need, kes olid/on võlgu vallavalitsusele ja teises nimekirjas olid üles loetletud jäätmeveo eest võlgu olevad kodanikud ning firmad. Tollel ajal oli vallas jäätmevedajaks Cleanaway.

Vallavalitsus oli seisukohal, et võlg on võõra oma ja seega loodeti, et lehes meeldetuletamine aitab kaasa võlgade kustutamisele. Juhtus nii, et prügiveo võlgnike hulgas oli ka üks volikogu liige, kes ju peaks oma käitumisega teistele eeskuju andma. Paraku pöördus volikogu liikmest võlgnik võla tasumise asemel hoopis õiguskantsleri poole ja leidis, et tema õigusi on rängalt riivatud sellega, et tema võlgnevus on toodud avalikkuse ette!? Huvitaval kombel asus ka õiguskantsler seisukohale, et vallalehes ei tohiks avaldada võlgnike nimekirja. Vallavalitsus küll ei nõustunud õiguskantsleri seisukohaga vaid toetas jätkuvalt oma kindlat veendumust, et võlgu olemine osutatud teenuse eest on võrreldav vargusega, kuid samas ei nähtud mõtet ka õiguskantsleriga pikemasse vaidlusesse asumiseks. Seda enam, et võlgnike nimekirja avaldamine oli oma mõju avaldanud ja paljud võlglased (ka nimetatud volikogu liige) olid oma võlgnevuse likvideerinud.

Täna on Rae vallas uus prügiveo teenuse osutaja OÜ Adelan Prügiveod ja juba on tagasi ka võlglaste teema (ka nimetatud volikogu liige ilusti võlglaste hulgas). Ka uus prügivedaja pöördus vallavalitsuse poole, et valla lehes avaldada võlgnike nimekiri. Vallavalitsus ei soovi alustada uut ja mõtetut dialoogi õiguskantsleriga. Seetõttu ei avaldata võlglaste nimekirja Rae valla lehes, mida loevad reeglina vaid selle valla elanikud.

Samas ei saa ka nõustuda sellega, et võlglaste õiguseid kaitstakse rohkem kui teenuse osutaja omasid ja see oli ka põhjuseks miks Rae vallavalitsus pöördus MTÜ Raekodanik poole ning tegi ettepaneku MTÜ kodulehel avalikustada võlgnike nimekiri. MTÜ juhatus arutas ettepanekut ja leidis, et tegemist on Rae valla elu-olu puudutava teemaga (seega foorumi eesmärki toetav) ning ei ole mingit põhjust miks mitte tulla vallavalitsusele appi.

Võlgnike nimekirjaga saab tutvuda allolevalt lingilt.

 

http://www.raekodanik.ee/download.php?0811a57b608a68ddb5d763cf4da564a3

 

 

Käesolev nimekiri on võlgnikest seisuga 16.12.2008 ja Adelani poolt esitatud andmetele tuginedes.

Nimekirjasid korrigeeritakse kord kuus, samas loodame, et kodanikud ja äriühingud mõistavad, et teenuse eest tuleb maksta ning tulevikus ei ole vaja enam vastavaid avalikustamisi teha.

 

Edaspidi on plaanis avalikustada ka Rae vallavalitsusele erinevate teenuste eest võlgu olevate isikute nimekiri.

Võlgnike nimekirju korrigeerime üks kord kuus.

 

MTÜ juhatus

 

 

statistika