Aktuaalset
 
Rae valla poliitikast ja erakondade tutvustus
Avaleht
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Tasub teada
Dokumendid
Liikmed
Liikmetele
Registreerimisega foorumiga liitumine
Saada kiri MTÜ Raekodanikule


Rae valla virtuaaltuur


Avaleht

HEA RAE VALLA KODANIK, FOORUMI LUGEJA!
MTÜ RaeKodanik on loonud võimaluse inimestel arutada olulistel teemadel ja avaldada oma arvamust. Loodame, et käesolev foorum on just selleks sobilik koht.  Ootame, et inimesed edastavad vaid tõest infot ning oleksid üksteise vastu viisakad. Seega vastutab iga kirjutaja oma kirjutise sisu eest ise . Poliitilist reklaami saab avaldada vaid selle eest tasudes.

 


LISATUD RIIGIKONTROLLI AUDITI KOKKUVÕTE 

http://www.riigikontroll.ee/Auditeeritavaile/Audititeplaan/L%C3%B5ppenudauditid/tabid/284/AuditId/323/language/et-EE/Default.aspx 

See oli aastal 2015 kui SDE fraktsioon 

Rae vallavolikogus esitas küsimusi vallavalitsuse 

käsutusse jõudnud Subaru Foresteride kohta. 

Küsimustele vallavalitsuse poolt vastamisel 

hakkas hargnema infotulv, mis viis 

päeva lõpuks tõdemuseni, et vallavanem ja 

abivallavanem olid volikogu suunist lõdvalt 

ja endale sobivalt tõlgendades teisaldanud 

vallakodanike kokku kantud maksurahast 

oma kaukasse olulise summa. 

Lühidalt – varastasid maksumaksja tagant. 

Asi jõudis riigikontrolli menetlusse ja 

tänaseks on ka nende töö tehtud ja järeldused 

samad kui meil aasta tagasi. 21.06.2016 

volikogu istungil on Riigikontrolli auditi tulemus arutlusel.

Loomulikult ei saa Rae valda juhtiva kliki 

esindajad auditi järeldusega nõustuda, 

aga ega nende soov polegi oluline. 

Riigikontrolli audit pole veel lõplik ja seetõttu 

pole ka avalik, kuid panen siia eelmisel aastal 

kirjutatud endapoolse kokkuvõtte

Kes tahab see saab värskendada oma mälu 

antud teemal. See ei erine palju Riigikontrolli auditist.


http://www.raivouukkivi.ee/files/file/M%C3%A4ngud%20autodega%20esilehele.pdf   


statistika